Projekty

Budování kapacit centra PORT pro oběti sexuálního násilí

Naše organizace usiluje o zřízení specializovaného centra pro oběti sexuálního násilí PORT se všemi odbornými službami pod jednou střechou. Transformace v centrum s sebou přináší rozšíření stávajících služeb (o služby pobytové či zdravotní ad.), navýšení počtu pracovnic i zvýšení finančních nákladů a promítne se do všech rovin fungování organizace. více →

Bilaterální spolupráce: studijní cesta na Island

Díky podpoře Nadace OSF, programu Active Citizens Fund, můžeme sdílet dobrou praxi s organizacemi a institucemi na Islandu. více →

Centrum pro oběti sexuálního násilí

Zřizujeme komplexní a specializované centrum pro oběti sexuálního násilí za podpory z Fondů Norska. více →

Osvětou proti stereotypům a mýtům o sexuálním násilí

Informujeme společnost o sexuálním násilí s cílem podpořit prevenci. více →

Rozvoj Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí

Rozvíjíme Platformu pro pomoc obětem sexuálního násilí i díky podpoře fondů Norska. více →

Abuse is not Love

Ve spolupráci s Yves Saint Laurent Beauty bojujeme proti násilí v blízkých vztazích. více →

S odvahou na cestě k Centru pro oběti sexuálního násilí

Nadace Open Society Fund prostřednictvím programu Active Citizens Fund a prostředků EHP a Norska podpoří naši cestu k Centru pro oběti sexuálního násilí. více →

Právní poradenství pro oběti trestných činů

Právní poradenství pro oběti trestných činů poskytujeme za podpory Ministerstva spravedlnosti. více →

Prevence v oblasti sexuálního násilí

Přispíváme ke snížení negativních dopadů sexuálně motivované trestné činnosti také díky Magistrátu hl.m. Prahy. více →

Pomoc obětem násilí díky Nadačnímu fondu Tesco

Oběti domácího a sexuálního násilí potřebují i takovou pomoc, kterou jim veřejně financované služby nezajistí a které dlouhodobě podporujete prostřednictvím Nadačního fondu Tesco. více →

Psychoterapie a právní zastupování díky Avon Foundation for Women

Poradenství, psychoterapie a právní zastupovaní našim klientkám poskytneme také díky grantu Avon Foundation for Women. více →

Posilujeme inkluzivitu našich služeb

Díky podpoře Světové zdravotnické organizace (World Health Organization) můžeme poskytovat naše služby, a zároveň je adaptovat na potřeby klientek a klientů z Ukrajiny, kteří řeší téma domácího a sexuálního násilí. více →

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow