Právní poradenství pro oběti trestných činů

← zpět na Projekty

Právní poradenství pro oběti trestných činů poskytujeme za podpory Ministerstva spravedlnosti.

Obětem trestných činů se dostalo větší pozornosti ze strany zákonodárců a justice v rámci zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Avšak, jak ukazuje praxe, nebývá samotné naplňování práv garantovaných tímto zákonem dostatečné. Špatnou praxí a neznalostí orgánů činných v trestním řízení v mnohých případech může docházet k sekundární viktimizaci obětí.

Na tuto situaci reagujeme projektem ProFem - poskytování právního poradenství obětem trestné činnosti, který realizujeme za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti.

V roce 2022 umožní projekt naší organizaci:

  • poskytovat právní poradenství a konzultace obětem trestné činnosti v Berouně, Benešově, Příbrami a Praze a realizovat další aktivity ve prospěch klientů a klientek a
  • realizovat setkání interdisciplinárních týmů, které pracují s oběťmi trestných činů, převážně domácího a sexuálního násilí.

Projekt ProFem - poskytování právního poradenství obětem trestných činů byl podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow