Break the silence II.

← zpět na Projekty

Cílem projektu Break the Silence II bylo přenést do českého prostředí znalosti amerických odbornic a odborníků na sexuální násilí a práci s oběťmi. K naplnění tohoto cíle vedly tyto aktivity projektu: Konference Prolomit mlčení: sexuální násilí, jeho dopady a močnosti řešení, na které vystoupila řada odbornic a odborníků na téma, včetně Jennifer Landhuis z USA a Lisy Arntzen z Norska. Konference se konala 22. října 2019 v Praze. Výstupem z konference je Elektronický sborník příspěvků. Další aktivitou byl následný workshop realizovaný Jennifer Landhuis, která je ředitelkou SPARC (organizace zaměřující se na téma stalkingu) a dále působí v organizaci AEquitas zaměřující se na téma domácího a sexuálního násilí. Má více než 22 let zkušeností v přímé práci s oběťmi domácího a sexuálního násilí a také jako lektorka v těchto tématech. V neposlední řadě byly v rámci projektu realizovány workshopy pro studentky a studenty právnických fakult, jejichž obsah vycházel také z poznatků získaných díky konferenci. Pro tyto účely byly vytvořeny vzdělávací materiály, které byly studentům a studentkám distribuovány.

Projekt č. SEZ80019GR0043 byl realizovaný v období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2020 a byl podpořen Velvyslanectvím USA v České republice.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow