Firemní dárcovství

Partnerství s firmami zakládáme na vzájemném respektu, transparentnosti a společných hodnotách.

Mnoho firem dnes chápe důležitost společenské odpovědnosti a angažuje se ve prospěch komunity. a spolupráce s námi je pro ně prostředkem, jak zvýšit svůj pozitivní dopad, inspirovat druhé vlastní aktivitou a přinést společnosti reálné změny.

S firmami spolupracujeme už 30 let.

Jaké výhody přináší vaší firmě partnerství s proFem?

  • Posílení firemní pověsti, vyjádření vašeho závazku vůči společnosti a tvorba pozitivního vztahu s místními komunitami

  • Vaši zaměstnanci se mohou zapojit do dobrovolnických aktivit a poskytnout proFemu své dovednosti a zkušenosti

  • Právnická osoba si může od základu daně odečíst dar ve výši až 10 %, fyzická až 2 %

  • Díky spojení zkušeností, zdrojů a perspektiv mohou vznikat nové a efektivní přístupy ke komplexním společenským problémům

  • Jako pravidelný dárce se stáváte součástí pozitivních změn, kterých postupně dosahujeme

Andrea Neubert

Možnosti firemního dárcovství můžete probrat s naší fundraiserkou Andreou Neubert

andrea.neubert@profem.cz

Může vás také zajímat

S vámi se můžeme pustit i do velkých projektů

Náš největší současný projekt

Unikátní centrum

PORT jsme založili, protože v České republice neexistuje žádné specializované a komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí nebo obtěžování. A to i přesto, že s nějakou formou sexuálního násilí nebo obtěžování se v ČR setká každá druhá žena.

Pomozte také

Pomozte nám vytvořit centrum specializované, dostupné a citlivé pomoci, ve kterém budou mít oběti k dispozici sociální, právní a psychoteraupetické poradenství, krizovou pomoc a další služby.

20 000 000 Kč

roční rozpočet centra PORT

3 000 000 Kč

zbývá vybrat

Na co peníze použijeme?

Zhruba 3,5 milionu jde na nezbytné provozní výdaje a 16,5 milionů investujeme do našich zaměstnankyň, které obětem poskytují péči a neúnavně bojují za změnu postojů odborníků a veřejnosti. I díky vaší finanční podpoře v tom můžeme dále pokračovat.

Vaše dary nám zároveň umožňují rozšířit naše služby a okruh odbornic, se kterými vzniká stále pevnější síť podpory.

Naše nabídka spolupráce nekončí u fundraisingu

Vzdělávání pro firmy: firemní odpovědnost za bezpečné prostředí

Specializujeme se na prevenci a řešení sexuálního násilí a obtěžování na pracovištích. Cílem naší spolupráce s firmami je tvorba bezpečného pracovního prostředí, předcházení nežádoucím situacím a zajištění citlivé pomoci pro zaměstnance.

Prevence sexuálního násilí a obtěžování na pracovišti:

Spolupráci začínáme komplexním zmapováním situace, během kterého identifikujeme potenciální rizika a problematické aspekty firemní kultury. Na základě našich zjištění vytvoříme strategii a navrhneme konkrétní kroky pro přenastavení současného přístupu (metodik, postupů, školení na míru, evaluací, atd).

Podpora obětí sexuálního násilí ve firmě

Firmě také můžeme pomoci s tvorbou podpůrného systému, díky kterému bude schopna poskytnout okamžitou a dlouhodobou pomoc zaměstnancům, kteří zažili / zažívají domácí a sexuální násilí. v rámci této spolupráce navrhneme postup či směrnici, jak se v takových situacích musí firma chovat a jak může pomoci.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow