Podpořte naši misi

Pomozte nám zvyšovat odbornost i dostupnost pomoci obětem a vytvářet ve společnosti takové prostředí, ve kterém se nikdo nebojí říct si o podporu.

Víte, proč se oběti sexuálního a domácího násilí zdráhají se svým traumatem svěřit? Mezi hlavními důvody je přístup společnosti. Necitlivé reakce, narážky ve stylu „Neměla jsi ho provokovat…“ a otázky typu „Co jste měla na sobě?“ ještě stále doprovází chování veřejnosti i odborníků a staví tak neviditelnou, ale silnou zeď mezi traumatickým zážitkem a pomocí.

Pomáháme už 30 let.

Díky vašim darům...

 • …můžeme naplnit potřeby obětí

  Umožňujete nám vytvořit nebo upravit služby, po kterých je zrovna poptávka. Takto jsme například rychle zřídili psychoterapeutickou skupinu pro oběti sexuálního násilí nebo infolinku a aktuálně rozjíždíme skupinu pro blízké.

 • …je naše pomoc rychle k dispozici

  Dokážeme flexibilně a rychle reagovat na poptávku obětí i jejich blízkých, aniž by museli čekat dlouhé týdny. Pomoc můžeme poskytovat v takové míře a podobě, která je zrovna potřeba (např. navýšit množství psychoterapeutických sezení).

 • …poskytujeme obětem psychoterapii a právní zastoupení

  Podpora státu a krajů je omezená a nepostačuje na zajištění služeb přímé péče (psychoterapie, právní zastupování, sociální poradenství) v takovém rozsahu a podobě, jak je třeba. Díky vám je tak naše pomoc skutečně komplexní.

 • …se rozvíjíme a zlepšujeme

  Je klíčové, abychom služby poskytovali dobře a kvalitně. Proto se neustále vzděláváme, naše služby evaluujeme a hledáme inspiraci v zahraničí.

 • …děláme změny v zákonech

  Pomáháte nám rychle jednat v situacích, kdy se například projednává novelizace zákona a my potřebujeme lobbovat za změnu. Snižujeme tak riziko, že projde zákon, který by mohl obětem škodit.

 • …můžeme přinášet aktuální fakta/data

  Vaše dary nám umožňují rychleji vytvářet analýzy nebo výzkumy, které v danou chvíli potřebujeme pro lobbování, a maximálně využít aktuální data o sexuálním a domácím násilí v ČR.

…provozujeme centrum pomoci v Praze

Právě teď nám pomáháte financovat provoz centra PORT, bezpečného prostoru pro poskytování komplexní pomoci obětem sexuálního násilí, které je jediné svého druhu v České republice.

Vyberte si, jak nás chcete podpořit.

Sbírka na provoz centra PORT

Podpořte fungování komplexního centra pro oběti sexuálního násilí PORT.

V PORTu měníme od základu způsob, jak obětem a přeživším sexuálního násilí pomáhat: komplexně, pod jednou střechou, v bezpečí, odborně a přesto citlivě a s porozuměním.

Sbírka na krizovou pomoc pro oběti sexuálního násilí

Pomozte nám financovat služby dvou krizových interventek a vybavení specializované gynekologické ordinace

Věříme, že specializovaná, dostupná, odborná a citlivá pomoc a podpora lidem, kteří zažili sexuální násilí, velmi přispívá k tomu, aby následky prožitého násilí byly co nejmenší.

Svůj příspěvek můžete zaslat také na účet

2601981608/2010

Pro potvrzení o daru pro snížení svého daňového základu nás kontaktujte na andrea.neubert@profem.cz.

Do předmětu uveďte Potvrzení o daru.

Proč jsme postavili centrum PORT

Unikátní centrum

Protože v České republice neexistuje žádné specializované a komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí nebo obtěžování, a to i přesto, že s nějakou formou sexuálního násilí nebo obtěžování se v ČR setká každá druhá žena.

Pomozte také

Pomozte nám vytvořit centrum specializované, dostupné a citlivé pomoci, ve kterém budou mít oběti k dispozici sociální, právní a psychoteraupetické poradenství, krizovou pomoc a další služby.

Roční rozpočet centra PORT

20 000 000 Kč

Zbývá vybrat

3 000 000 Kč

Na co peníze použijeme?

Zhruba 3,5 milionu jde na nezbytné provozní výdaje a 16,5 milionů investujeme do našich zaměstnankyň, které obětem poskytují péči a neúnavně bojují za změnu postojů odborníků a veřejnosti. I díky vaší finanční podpoře v tom můžeme dále pokračovat.

Vaše dary nám zároveň umožňují rozšířit naše služby a okruh odbornic, se kterými budujeme stále pevnější síť podpory.

Pomoc může mít více podob. Každá se počítá.

Každá aktivita prolamující ticho se počítá a cení.

Misi a činnost proFem můžete podpořit třeba sdílením na sociálních sítích.

Co dalšího můžete udělat pro změnu současné situace?

 • Staňte se dobrovolníky

 • Sledujte činnost proFem na sociálních sítích Facebook, Instagram, Youtube nebo LinkedIn, odebírejte náš newsletter a sdílejte to, co děláme. Díky tomu se o nás mohou dozvědět další lidé, kterým by se mohla hodit naše pomoc.

 • Vzdělávejte se: Pochopení rozsahu a dopadů sexuálního násilí je důležité pro efektivní boj proti němu.

 • Volte zastupitele, kteří podporují vizi proFemu: váš hlas může přispět k vytvoření právních rámců, které by lépe chránily oběti sexuálního násilí.

 • Domáhejte se vyjádření vašich zástupců k tomuto tématu a zasílejte otevřené dopisy.

 • Mluvte o těchto tématech s rodinou a přáteli: Šíření povědomí mezi blízkými může vést k širšímu porozumění a podpoře.

 • Podepisujte petice: Podpis na petici může přispět ke změnám v zákonech týkajících se sexuálního násilí.

 • Navštěvujte a podporujte akce proFemu: Účastí na přednáškách, seminářích a dalších akcích zvyšujete viditelnost problému.

 • Podporujte vzdělávání dětí a mládeže: Výuka o souhlasu a zdravých vztazích by měla začít již v raném věku.

 • Ptejte se učitelů, jak vzdělávají vaše děti, a domáhejte se zavedení tohoto tématu do výuky.

 • Podporujte politiku nulové tolerance vůči sexuálnímu násilí: Tím, že budete požadovat a podporovat takovou politiku ve své práci, škole nebo komunitě, můžete pomoci předcházet sexuálnímu násilí.

 • Naučte se “první pomoc” psychického zdraví: Můžete se naučit, jak poskytnout okamžitou podporu někomu, kdo prochází traumatickou zkušeností.

Stáhněte si naše základní brožury k sexuálnímu a domácímu násilí.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow