Vzdělávání

Pořádáme akreditované kurzy, ale umíme vytvořit i kurzy na míru pro potřeby jiných institucí. Zároveň organizujeme workshopy pro studenty na středních a základních školách. Naši lektoři jsou odborníci na slovo vzatí. Všichni mají dlouholetou praxi ve svém oboru, a své zkušenosti předávají dál.

V současné době realizujeme tyto kurzy: domácí násilí a rodinné právo, kurz práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuálního násilí, dále také pořádáme třídílný právní cyklus akreditovaných kurzů s názvy: úvod do problematiky trestního řízení v kontextu domácího násilí, úvod do problematiky zákona o obětech trestné činnosti pro sociální pracovníky, problematika odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem pro poskytovatele sociálních služeb. A nyní připravujeme nový akreditovaný kurz s názvem sexuální násilí a právo. Všechny tyto kurzy jsou přístupné jak široké veřejnosti, tak odborníkům, kteří si chtějí zdokonalit své znalosti v dané problematice. Zejména se soustředíme na sociální pracovníky, kteří mají dle zákona o sociálních službách povinnost dalšího vzdělávání, a to v rozsahu 24 hodin za rok. Tento rozsah hodin vyměřených pro vzdělávání platí i pro zaměstnance, kteří pracují na zkrácený úvazek. Právě tito zaměstnanci mohou využít jakéhokoli z našich kurzů, které jsou akreditované ministerstvem práce a sociálních věcí. Termíny jednotlivých kurzů vypisujeme vždy na podzim a na jaře.