Budování kapacity organizace

← zpět na Projekty

Projekt se zaměřoval na budování kapacity organizace, zajištění její udržitelnosti, zvýšení její profesionality a tím i konkurenceschopnosti na trhu neziskových organizací. Cílem projektu bylo zhodnocení strategického plánování, fundraisingu, oblasti lidských zdrojů a oblasti nabízených produktů a služeb, vytyčení potřebných změn a jejich implementace do praxe. V každé oblasti jsme spolupracovali s jedním/ou či více externími poradci/kyněmi - specialisty/kami s dlouholetou praxí, kteří nás provedli procesem vyhodnocování a zlepšování.

Projekt byl realizován v letech 2016 až 2018 za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ze zdrojů Evropského sociálního fondu.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow