Pomoc obětem násilí díky Nadačnímu fondu Tesco

← zpět na Projekty

Oběti domácího a sexuálního násilí potřebují i takovou pomoc, kterou jim veřejně financované služby nezajistí a které dlouhodobě podporujete prostřednictvím Nadačního fondu Tesco.

Díky Nadačnímu fondu Tesco získává organizace pravidelně prostředky mimo jiné i na zajištění nadstavbových služeb (psychoterapie či právního zastupování), které nelze hradit ze standardních dotačních titulů. 

V rámci 12. grantového kola získala podporu žádost na zajištění služeb v Benešově. V hodnocení umístili na 1. místě a díky tomu, můžeme zajistit obětem sociální a právní poradenství, zároveň i psychoterapie a právní zastupování.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme a je realizován v období 1.3.2023 - 30.9.2023.

© 1994-2024 proFem | Redakce FenomioFlow