Budování kapacit centra PORT pro oběti sexuálního násilí

← zpět na Projekty

Naše organizace usiluje o zřízení specializovaného centra pro oběti sexuálního násilí PORT se všemi odbornými službami pod jednou střechou. Transformace v centrum s sebou přináší rozšíření stávajících služeb (o služby pobytové či zdravotní ad.), navýšení počtu pracovnic i zvýšení finančních nákladů a promítne se do všech rovin fungování organizace.

Cílem projektu je posílit kapacity organizace ve třech oblastech:

  • komunikace vůči veřejnosti a partnerům - zanalyzujeme aktuální způsoby komunikace a vytvoříme PR strategii
  • efektivní řízení - identifikujeme klíčové pracovní pozice (jejich náplně a vyžadované kompetence), v souladu s tím zrevidujeme a doplníme personální politiku, optimalizujeme organizační strukturu a v souvislosti s tím přenastavíme mzdovou politiku a posílíme potřebné kompetence pracovnic managementu a dalších klíčových pracovnic
  • udržitelné financování - zrevidujeme fundraisingovou strategii organizace, navážeme na již existující aktivity organizace v oblasti rozšiřování a diverzifikace zdrojů financí, a to prioritně v oblastech:
    • firemní dárcovství a strategická partnerství,
    • individuální dárcovství,
    • vlastní příjmy.


Projekt Budování kapacit centra PORT pro oběti sexuálního násilí realizujeme s finanční podporou EU v rámci OPZ+ v období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2025.

EU-FINANCOVÁNO Barevné_300.png

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow