Press kit

V press kitu najdete informace o organizaci proFem, včetně podrobného přehledu našich aktivit a statistik týkajících se domácího a sexuálního násilí.

proFem je nestátní nezisková organizace, která už 30 let pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí najít cestu zpět k plnohodnotnému životu beze strachu.

Svou činností zbavujeme přístup k obětem nebezpečných stereotypů a předsudků, které oběti zraňují a odrazují je od vyhledání pomoci. Pracujeme na tom, aby všichni, kteří přijdou s obětí do styku, jednali zkušeně a empaticky. 

Vzděláváme odbornice a odborníky o potřebách obětí a staráme se o to, aby jakékoliv setkání a komunikace s obětí byly citlivé a přínosné. Naše práce se tak odráží jak v životě našich klientek a klientů, tak v nových zákonech, přístupu policistů, soudců a zdravotníků a podobě trestních řízení.

Naše poslání

Návrat obětí domácího a sexuálního násilí k plnohodnotnému životu.

Naše vize

Vytvoření propojené sítě odborné empatické pomoci bez předsudků, která je k dispozici všem obětem domácího a sexuálního násilí a v takové podobě, ve které ji zrovna potřebují. 

Naše mise

Zvyšování odbornosti, efektivity a dostupnosti veřejné pomoci pro oběti domácího a sexuálního násilí, abychom jim zajistili nejlepší možnou kvalitu života.

Pomáháme už 30 let.

Co děláme?

Dostupná pomoc

Obětem sexuálního a domácího násilí poskytujeme právní, sociální a psychoterapeutické poradenství. Naše pobočky jsou dostupné ve čtyřech městech České republiky a na začátku roku 2024 jsme otevřeli první komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí v Česku PORT.

Lobbování

Díky našim dlouholetým zkušenostem umíme pojmenovat nedostatky v systému. s našimi podněty aktivně oslovujeme zákonodárce a usilujeme o změnu legislativy. Nezastavíme se, dokud nevznikne bezpečné prostředí, v němž se obětem dostane spravedlnosti.

Informace a vzdělávání

Boříme mýty a společenské předsudky formou osvětových kampaní. Provádíme odborné výzkumy a analýzy. Školíme ty, kteří jsou s obětí násilí v kontaktu mezi prvními: policii, soudy, lékaře a další odbornice a odborníky.

Měníme pochybovačnou otázku Opravdu se to stalo? na jasné ujištění Věříme vám.

Statistiky týkající se domácího násilí

V České republice zažili domácí násilí každá 3. žena a každý 9. muž.

Zdroj: Pod Svícnem, IPSOS. Každý pátý člověk se stal obětí domácího násilí (2022).

Kvůli domácímu násilí vyhledá lékařskou pomoc 162 000 žen za rok.

Zdroj: Hokr Miholová, P., Ondrušková, J., Dohnal, D. Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví (2016)

Za rok u nás dojde až k 2 500 případům násilí v rodinách s dětmi.

Zdroj: Úřad vlády ČR. Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta (2018)

Až o 50 % více žen žádalo o pomoc s domácím násilím v průběhu covidové pandemie.

Zdroj: Nyklová, B., Moree, D. Násilí na ženách v souvislosti s covid-19 (2021)

Roční finanční dopad domácího násilí na zdravotní systém je 4,8 miliard Kč.

Zdroj: Všetičková, S., Zdeněk, M., Molnár, P. Analýza ekonomických dopadů domácího násilí (2017).

Statistiky týkající se sexuálního násilí a obtěžování

Denně dojde v České republice v přepočtu ke zhruba 33 znásilněním.

Zdroj: Šafařík, R. in Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? (2020)

79 % obětí sexuálního násilí se neobrátí na žádnou instituci (policii, lékaře, psychiatrickou pomoc)

Zdroj: proFem, MindBridge. Proč oběti sexuálního násilí nevyhledávají odbornou pomoc? (2022)

Každá desátá žena byla během svého života znásilněna.

Zdroj: proFem, MindBridge. Zkušenost obyvatel ČR se sexuálním násilím a sexuálním obtěžováním (2021)

Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ukazuje, že u znásilnění je v 99 % pachatelem muž a v 90 % obětí žena.

Zdroj: ok.cz/iksp/docs/428.pdf

22 % mužů se setkalo s minimálně jednou formou sexuálního násilí nebo obtěžování. u žen je to dokonce 54 %.

Zdroj: proFem, MindBridge. Zkušenost obyvatel ČR se sexuálním násilím a sexuálním obtěžováním (2021)

V až 50 % případů znásilnění, které se dostanou k soudu, odchází pachatel s podmínkou.

Zdroj: proFem. Jen ano je ano  - trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy  (2017)

Zajímá vás něco k činnosti proFemu? Hledáte podklady pro média?

Proč nedáváme kontakt na naše klientky a klienty?

Služby proFem jsou důvěrné a všechny naše pracovnice jsou naprosto diskrétní. Téma sexuálního i domácího násilí je velmi citlivé, nechceme více zatěžovat klientky a klienty, kteří jsou už tak v těžké situaci.

Pokud se ke kontaktu i přesto dostanete, zvažte, zda se do rozhovoru s obětí sexuálního a domácího násilí vůbec pouštět. Jedná se o velmi citlivé téma a oběti často nemusí mít trauma dobře zpracované, což si nemusí uvědomovat. Váš rozhovor a případné reakce na něj (například na sociálních sítích) by mohly takové trauma znovu otevřít a oběť retraumatizovat. Prosím, myslete na to.

V případě, že se pro rozhovor s obětí i tak rozhodnete, uvědomte si všechna tato rizika a proberte je s obětí. Nabídněte jí kontakty na služby a organizace, které jí pomohou s rozhodnutím, zda se do toho vůbec pouštět a pomohou jí také s případnou retraumatizací z vašeho rozhovoru. Kontakty na služby organizace proFem najdete ZDE.

Ke stažení / GDrive

Grafické podklady

Logo, manuál, grafické prvky

Jitka Poláková

ředitelka proFem

PORT

Časosběr, vizualizace, z výstavby, realizace

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow