Prevence v oblasti sexuálního násilí

← zpět na Projekty

Přispíváme ke snížení negativních dopadů sexuálně motivované trestné činnosti také díky Magistrátu hl.m. Prahy.

Cílem projektu je poskytnout pomoc obětem trestné činnosti a to prostřednictvím zvyšování rozsahu a kvality služeb poskytovaných těmto obětem a zvyšování povědomí a informovanosti o tomto typu trestné činnosti, jeho dopadech a možnostech řešení.

V rámci projektu budeme realizovat skupiny pro oběti sexuálního násilí, chatové poradenství a specializovanou infolinku pro oběti sexuálního násilí. Dále se zaměříme na posílení kompetencí zaměstnanců organizace v oblasti práce s oběťmi sexuálně motivované trestné činnosti.

Projekt Primární a sekundární prevence násilí v rodině Vi,  je realizován od 1.1.2022 do 31.12.2022 za finanční podpory programu Prevence kriminality Magistrátu hl. m. Prahy, Pomoc obětem trestné činnosti.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow