Vydali jsme

Naše publikace, výzkumy, zpravodaje i videa na jednom místě.

Publikace

Chcete se o tématu domácího nebo sexuálního násilí dozvědět více? Přečtěte si některou z publikací, které jsme vydali. Mnohé z nich si můžete stáhnout zdarma! Některé publikace máme k dispozici i v tištěné podobě. Máte-li o tištěné publikace zájem, napište nám na administrativa@profem.cz

Bagatelizace a nerovnosti: Analýza rozsudků sexuálního a domácího násilí

Publikace obsahuje výzkumnou zprávu k analýze soudních rozsudků ve vybraných případech násilí na ženách. více →

Odškodňování obětí trestních činů v kontextu násilí na ženách

Publikace obsahuje komplexní shrnutí poznatků dvouletého mezinárodního výzkumu zaměřeného na téma odškodňování obětí násilí na ženách a poskytuje nezbytný kontext potřebný pro pochopení problematiky se všemi jejími specifiky. více →

Bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí

Blanka Nyklová (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), Eva Michálková (proFem), Mgr. Naďa Gubová (proFem), Iva Peterková (proFem), Tereza Piknová (proFem): Bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí (2022) více →

Nejste na to sama - informace pro oběti sexuálního násilí

Veronika Ježková, Dana Pokorná: Nejste na to sama - Informace pro oběti sexuálního násilí a jejich blízké, 2019 více →

Elektronický sborník příspěvků z konference Prolomit mlčení

proFem, o.p.s.: Sborník příspěvků z konference Prolomit mlčení, 2019 více →

Evropský ochranný příkaz: vše, co jste chtěli vědět, a báli jste se zeptat

V manuálu naleznete praktické informace o užitečném ochranném nástroji pro oběti domácího násilí, sexuálního násilí či stalkingu, které se rozhodnou přestěhovat do jiného členského státu EU. více →

Jen ano je ano - přehled vhodné rozhodovací praxe

Veronika Ježková: Jen ano je ano - přehled vhodné rozhodovací praxe soudů v případě znásilnění (2019). více →

Vaše právo - první právní pomoc obětem domácího násilí

Vydáváme již 10. aktualizované vydání publikace Vaše právo! více →

Jen ano je ano

Veronika Ježková: Jen ano je ano - trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy (2017) více →

Domácí násilí z pohledu žen a dětí

Jiřina Voňková, Ivana Spoustová: Domácí násilí z pohledu žen a dětí. Právní stav k 1.1.2016 více →

Ekonomické dopady domácího násilí na zdraví

Petra Hokr Miholová, Jitka Ondrušková a David Dohnal: Ekonomické dopady domácího násilí na zdraví (2016) více →

Bílá místa české legislativy

Veronika Ježková: Bílá místa české legislativy (2016) více →

Právo a domácí násilí: promítá se legislativa do praxe?

Sborník z konference 24. 11. 2015, SENÁT PČR, PRAHA více →

Vraždy v kontextu domácího násilí

Jiřina Voňková, David Oplatek: Vraždy v kontextu domácího násilí (2015) více →

Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí

Adriena Budinová: Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí (2012) více →

Ekonomické dopady domácího násilí v ČR

Kamil Kunc, Jitka Poláková, Soňa Hradecká, Eva Hurychová, Adriena Budinová, Marie Klusáčková: Ekonomické dopady domácího násilí v ČR (2012) více →

Odpovědi na náročné otázky

Výzkumy

Víte, kolik dospívajících a mladých lidí v Česku zažívá partnerské násilí? Nebo kolik stojí zdravotní péče poskytnutá obětem domácího násilí? Na tyto a další otázky jsme se ptali také - zjistěte konkrétní informace z výzkumů, které jsme realizovali.

Sexualizované násilí - výskyt, dopady a náklady na zdravotní péči

2,3 mld. Kč ročně je vynaloženo z veřejného zdravotního pojištění na léčbu dopadů sexualizovaného násilí. Vyplývá to z našeho nového výzkumu realizovaného ve spolupráci s agenturou MindBridge Consulting a.s. více →

Analýza: sekundární viktimizace, rozpory a stereotypy v rozsudcích

Zlehčování násilí, popírání jeho negativních dopadů na psychiku obětí, obviňování obětí, omlouvání pachatelů a připisování projevů násilí jejich „nezvládnutým pudům,” absence zjevného poškození „panenské blány“ jako zpochybnění znásilnění. To jsou jen některé ze znepokojujících ukázek aktuální praxe řady soudů a soudních znalců, jak vyplývá z kvalitativní analýzy vybraných rozsudků z let 2019 a 2020 v případech sexuálního násilí (trestný čin znásilnění) a domácího násilí (trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí), kterou pro proFem realizovaly socioložky Petra Havlíková a Iva Šmídová. Tyto výstupy jsme představili na tiskové konferenci 21.2. více →

Odškodňování obětí násilí na ženách

P. Presserová, M. Houžvová, V. Ježková, N. Šimkovská, A. Mezerová, D. Klézlová, K. Sochová, I. Peterková, K. Šmatová, M. Langrová, M. Uhlířová, M. Lemfeldová: Odškodňování obětí trestných činů v kontextu násilí na ženách (2022) více →

Proč oběti sexuálního násilí nevyhledávají odbornou pomoc?

proFem, MindBridge: Proč oběti sexuálního násilí nevyhledávají odbornou pomoc? (2022) více →

Bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí

Blanka Nyklová (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), Eva Michálková (proFem), Mgr. Naďa Gubová (proFem), Iva Peterková (proFem), Tereza Piknová (proFem): Bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí (2022) více →

Sexuální násilí a sexuální obtěžování: reprezentativní výzkum 2021

proFem, MindBridge: Zkušenost obyvatel ČR se sexuálním násilím a sexuálním obtěžováním (2021) více →

Jen ano je ano - přehled vhodné rozhodovací praxe

Veronika Ježková: Jen ano je ano - přehled vhodné rozhodovací praxe soudů v případě znásilnění (2019). více →

Partnerské násilí dospívajících a mladých

proFem, MindBridge: Partnerské násilí dospívajících a mladých (2019) více →

Jen ano je ano

Veronika Ježková: Jen ano je ano - trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy (2017) více →

Ekonomické dopady domácího násilí na zdraví

Petra Hokr Miholová, Jitka Ondrušková a David Dohnal: Ekonomické dopady domácího násilí na zdraví (2016) více →

Bílá místa české legislativy

Veronika Ježková: Bílá místa české legislativy (2016) více →

Násilí ve vztazích očima teenagerů

Magdalena Špačková, Hana Maříková: Násilí ve vztazích očima teenagerů (2014) více →

Ekonomické dopady domácího násilí v ČR

Kamil Kunc, Jitka Poláková, Soňa Hradecká, Eva Hurychová, Adriena Budinová, Marie Klusáčková: Ekonomické dopady domácího násilí v ČR (2012) více →

Aktuality a novinky

Zpravodaje

V tématu prevence a boji proti domácímu a sexuálnímu násilí se toho děje mnoho. Vše pozorně sledujeme a o novinkách v tématu, ale i aktualitách z naší organizace vás pravidelně informujeme ve Zpravodaji:

Podpora v praxi - informační zpravodaj pro profese pomáhající obětem sexuálního násilí

Zpravodaj Vaše právo

Utekla vám předchozí čísla Zpravodaje? Napište nám na: administrativa@profem.cz a my vám každé nové číslo pošleme ještě čerstvé do emailu.

Neodvracíme zrak

Videa

Informace o tématu domácího a sexuálního násilí se snažíme sdělovat různými cestami. Jednou z nich jsou i videa, která jsme pro vás vytvořili nebo na nich spolupracovali s jinými organizacemi.

Naslouchejte. Důvěřujte. Příbehy obětí sexuálního násilí

Sexuální násilí způsobuje hluboké rány, kvůli kterým oběti zažívají nevyčíslitelné ztráty: neuskutečněné sny, nenaplněné ambice, opuštěné koníčky, prosté radosti navždy spojené s bolestí. více →

O domácím a sexuálním násilí pro neslyšící

I neslyšící se mohou stát obětmi domácího nebo sexuálního násilí. Proto jsme ve spolupráci s neziskovou organizací Tichý svět připravili sérii osmi videí o těchto tématech určených primárně neslyšícím. více →

Trauma se mýdlem nesmyje

Zdánlivě paradoxní a matoucí projevy chování a emoce jsou normální reakcí na traumatickou zkušenost. Nehodnoťte. Nesuďte. Naslouchejte. I na Vaší reakci záleží. více →

Informace pro oběti trestných činů

V seriálu 5 videí se můžete informovat o tom, na co vše máte nárok jako oběť trestného činu. Videa obsahují informace o trestním řízení, o vašich právech i o tom, kde můžete vyhledat pomoc. více →

Skutečné příběhy násilí na ženách

Požádali jsme muže, aby přečetli příběhy o násilí na ženách v České republice. více →

© 1994-2024 proFem | Redakce FenomioFlow