Osvětou proti stereotypům a mýtům o sexuálním násilí

← zpět na Projekty

Informujeme společnost o sexuálním násilí s cílem podpořit prevenci.

Jak vyplývá z řady výzkumů (Amnesty International ČR; 2015, Persefona, 2016; IKEA, 2021) v české společnosti je stále přítomna řada mýtů, stereotypů a dezinformací o sexuálním násilí (př.: znásilnění se týká pouze desítek/stovek žen; nejčastějším pachatelem je neznámý muž; žena je za znásilnění spoluodpovědná). Tyto stereotypy a mýty ovlivňují to, jakým způsobem se společnost a jednotlivci k problematice sexuálního násilí vztahují: jak jednají s oběťmi, jakým způsobem o prožitém uvažují samotné oběti, ale i jakým způsobem jednotlivci vyhodnocují vhodnost svého chování a to, zda se sexuálního násilí či obtěžování dopouští. 

Díky podpoře z Fondů Norska v rámci Programu Lidská práva realizujeme komplexní osvětovou kampaň zaměřenou na širokou veřejnost, oběti sexuálního násilí, novináře a novinářky, studenty a studentky žurnalistiky, s cílem snížit výskyt stereotypů a mýtů ve společnosti a přispět tak nejen ke snížení výskytu sekundární viktimizace, které oběti sexuálního násilí často čelí, ale také přispět ke snížení výskytu sexuálního násilí a sexuálního obtěžování jako takového.

Ve třech městech bude realizována osvětová a informativní výstava založená na příbězích našich klientek. Výstava bude provázena mediální kampaní v online prostředí i ve veřejném prostoru. Pro online kampaň připravujeme tři osvětově-informační videa. Protože média ovlivňují názory a postoje společnosti a mají potenciál spoluvytvářet, upevňovat či naopak nabourávat stereotypy, mýty a dezinformace, zaměříme se i na práci s novináři. Vypracujeme obsahovou analýzu mediálních výstupů souvisejících s tématem, na jejím základě zrealizujeme vzdělávací workshopy pro novináře a novinářky a také pro studenty a studentky žurnalistiky.

Projekt Osvětou proti stereotypům a mýtům o sexuálním násilí je podpořen z Fondů Norska 2014 - 2021 a je realizován v termínu od 1.10.2022 do 30.4.2024.
Koordinátorkou projektu je Kateřina Karlová (katerina.karlova@profem.cz)

Více o Fondech EHP a Norska najdete na stránkách eeagrants.cz nebo eeagrants.org.

 

Partnerem projektu je:

© 1994-2024 proFem | Redakce FenomioFlow