Pro odborníky a odbornice

K tomu, aby oběti sexuálního a domácího násilí získaly citlivou a účinnou pomoc a podporu nejen v proFem, je potřeba zapojení odbornic a odborníků z různorodých organizací a institucí.

Proto s nimi úzce spolupracujeme a sdílíme vzájemné osvědčené postupy a informace.

Víme, že sexuální a domácí násilí jsou komplexními tématy. Lidé, kteří ho zažili tak často potřebují podporu v podobě různých služeb a institucí: zdravotnictví, policie, sociální poradenství, psychoterapie, a další.

Téma prožitého násilí se může objevovat i tam, kde to nemusí být na první pohled zřejmé.

I pokud pracujete například jako lékař/ka nebo sociální pracovník/pracovnice v organizaci, která se přímo na téma násilí nezaměřuje, je pravděpodobné, že se během své práce někdy s obětí násilí setkáte. Dokonce můžete být první, komu se oběť svěří. Je důležité vědět, jak citlivě reagovat a jak oběť správně podpořit. Vaše správná reakce totiž může otevřít oběti cestu k uzdravování a snížení negativních dopadů násilí.

Základem citlivé komunikace s oběťmi násilí je tzv. trauma-informovaný přístup.

Trauma-informovaný přístup

Tedy přístup, jehož východiskem je skutečnost, že násilí obvykle bývá traumatickou událostí v životě oběti. Abychom uměli obětem opravdu pomoci, je důležité znát, jak člověk při stresové/traumatické situaci reaguje a jaké může mít trauma dopady a následky. a tyto znalosti zohlednit při poskytování služeb obětem.

Jaké znalosti to například jsou?

Prožité násilí dopadá na každou oběť jinak, dopady můžou přetrvávat i roky po útoku. Mezi dopady traumatu patří i to, co se na první pohled nemusí zdát jako běžná reakce: zlehčování prožitého násilí, apatie, nekontrolovatelný smích, nesoustředěnost, větší změny v chování, atd.

Při násilném útoku mnoho obětí tzv. zamrzne: nemohou se hýbat, reagovat, křičet. Jde o automatickou obrannou reakci našeho mozku. Nikdo si tuto reakci nevolí vědomě.

Více informací najdete v našich publikacích nebo kurzech, viz sekce Vzdělávání

Díky lepšímu porozumění těmto mechanismům a dopadům můžete uzpůsobit komunikaci s obětí: jednat s ní citlivě, s respektem, nezlehčovat, co prožila nebo co cítí, neobviňovat ji.

Jaké jsou přínosy tohoto přístupu?

  • lépe porozumíte obětem a jejich rozličným reakcím;
  • citlivým přístupem, který zohledňuje informace o traumatu, předcházíte sekundární viktimizaci obětí
  • celkově tímto přístupem pomáháte vytvořit citlivější a efektivnější prostředí pro vaši odbornou pomoc obětem.

Iniciovali jsme vznik Platformy.

Platforma pro pomoc osobám se zkušeností se sexualizovaným násilím

Jedním ze způsobů, jak zvyšujeme informovanost o citlivém přístupu k obětem násilí mezi odbornou veřejností, je Platforma pro pomoc osobám se zkušeností se sexualizovaným násilím. Tu jsme iniciovali v prosinci 2022.

Cíle platformy

  • umožnit pravidelné setkávání a komunikaci odbornic a odborníků, kteří se ve své praxi setkávají s tématem sexuálního násilí
  • posílit vzájemnou spolupráci mezi organizacemi, které se účastní Platformy
  • umožnit sdílení osvědčené praxe v oblasti pomoci obětem násilí, ale také v oblasti práce s dalšími zranitelnými skupinami obyvatel
  • posílit přístup k odborným informacím o sexuálním násilí: například realizací výzkumu nebo vytvořením sdílené databáze článků a publikací o sexuálním násilí
  • realizovat specifické vzdělávání: například workshopy pro účastníky/ce Platformy, pro pracovníky a pracovnice Policie nebo Nemocnice Střešovice

Vznikem a setkáváním Platformy tak společně přispíváme ke zlepšování systému pomoci obětem násilí.

Platforma, zmíněné výstupy i tato sekce webu vznikly v rámci projektů podpořených Fondy Norska 2014-2021.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow