Odstranění bariér v pomoci obětem partnerského násilí

← zpět na Projekty

Projekt reagoval na bariéry v institucionalizovaném řešení partnerského násilí, pomoci obětem a prevenci. Cílem projektu bylo identifikovat tyto bariéry prostřednictvím realizace kvalitativního výzkumného šetření ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, a dále prostřednictvím analýzy stávajících metodických doporučení pro pomáhající odborníky pracující s oběťmi partnerského násilí. Za využití těchto dat jsme realizovali řadu aktivit, s cílem tyto bariéry zmírnit: kulaté stoly s dalšími institucemi a organizacemi systému pomoci, tiskovou konferenci k představení výstupů výzkumu a bariér, na které oběti násilí naráží, ale i snížení prahu dostupnosti našich vlastních služeb: zejména pro oběti násilí, které čelí vícečetnému znevýhodění (např. zdravotnímu znevýhodnění) a pro které je pomoc často ještě více nedostupná. To právě ukázal zmíněný výzkum, jehož výstupy si můžete přečíst v publikaci Bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí.

Projekt Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí byl realizován od 1.10.2020 do 31.3.2023 a byl podpořen Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow