Love and Respect - Preventing TDV II

← zpět na Projekty

V mezinárodním projektu Love and Respect jsme se zaměřili na téma partnerské násilí mezi mladými lidmi (ve věku 16-26 let).

V projektu jsme spolupracovali se šesti dalšími partnery a to z Evropy a Jižního Kavkazu: Sakhli – Advice Centre for Women (Gruzie), Society Without Violence (Arménie), CESI - Center for Education, Counselling and Research (Chorvatsko), FONDAZIONE Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca (Itálie), Fundación Indera (Španělsko) a Hazissa – Prevention of Sexualized Violence (Rakousko). S partnery jsme se setkávali na mezinárodních setkáních v ČR, Rakousku, Španělsku, Itálii a v Chorvatsku.

V rámci projektu byly realizovány čtyři zásadní výstupy: výzkum, facebookové skupiny (instagram), sdílená platforma a online kvízy.

Výzkum sloužil k porovnání a zjištění rozdílů nebo podobností v tématu partnerského násilí dospívajících a mladých objevujících se napříč zmíněnými zeměmi. Facebookové skupiny a instagram umožnili vytvořit prostor, pro samotné dospívající a mladé lidi, který zvyšuje informovanost a osvětu o partnerském násilí. Vznikla také sdílená webová platforma www.love-and-respect.org, která slouží jako zdroj informací o partnerském násilí dospívajících a mladých. Posledním zásadním výstupem projektu byly interaktivní kvízy, tedy čtyři webové aplikace uveřejněné na výše zmíněné platformě. Každý z kvízů se zaměřuje na konkrétní téma související s partnerským násilím mladých, a to zdravý vztah, sexualita, kyberšikana a vztah k sobě sama.

Projekt se zaměřil na tři cílové skupiny. Primárně na dospívající a mladé lidi, dále také na pracovníky a pracovnice, kteří se v rámci své pracovní náplně s dospívajícími a mládeží setkávají a v neposlední řadě na obecnou veřejnost.

V rámci projektu proběhl také Kulatý stůl, jehož cílem bylo upozornit na závažnost tématu partnerského násilí dospívajících a mladých lidí. Účastníci kulatého stolu se poté shodli na doporučeních pro jednotlivá ministerstva.

Projekt Love & Respect (2017-2-CZ01-KA205-035734) probíhal od roku 2017 do 2019 a byl financován díky programu Evropské unie Erasmus+.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow