Pilotní sběr dat v souvislosti s domácím násilím a genderově podmíněným násilím ve zdravotnictví

← zpět na Projekty

Na lékaře a zdravotní sestry jako na tzv. odborníky prvního kontaktu (jsou totiž často prvními, kdo mohou odhalit, že pacient/ka je obětí domácího či sexuálního násilí) se zaměřil tento pilotní výzkum. Jeho prioritou bylo zhodnotit, zda lze standardizovanou procedurou (v tomto případě dotazníkem o čtyřech otázkách) zachycovat případy domácího násilí a sbírat data ve zdravotnictví. Zjišťoval ochotu zapojení v pacientských řadách a průchodnost na úrovni lékařů a zdravotních sester i systému poskytování zdravotní péče. Zúčastnilo se ho 615 pacientů a pacientek a 22 zdravotnických pracovníků na osmi pracovištích tří různých nemocnic.

Další aktivity představovalo zkoumání zahraniční praxe, realizace dvou kulatých stolů a prezentace výsledků pilotního šetření na tiskové konferenci.

Více se o projektu dozvíte v našem tiskovém prohlášení. Projekt byl realizován v roce 2018 za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow