Break the Silence

← zpět na Projekty

Cílem projektu s názvem Break the Silence bylo pozitivně ovlivnit podmínky obětí sexuálního násilí v ČR a zvýšit povědomí o tomto tématu.

Klíčovými aktivitami projektu byla konference na téma sexuálního násilí a workshop formou "mini moot courtu", tedy simulovaného soudního jednání, které vycházelo z reálné praxe proFem. Určeny byly primárně studentům právnických fakult, policejních akademí, sociální práce apod. jakožto budoucím tzv. odborníkům prvního kontaktu s oběťmi sexuálního násilí. Jsme totiž přesvědčeni, že právě studenti a studentky takovýchto oborů představují klíčový potenciál pro změnu diskurzu práce s oběťmi sexuálního násilí, vyšetřování sexuálních trestných činů, soudní nebo soudně-znalecké problematiky.

Projekt byl realizován v letech 2018 až 2019 za finanční podpory Velvyslanectví USA v České republice.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow