Rozvoj Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí

← zpět na Projekty

Rozvíjíme Platformu pro pomoc obětem sexuálního násilí i díky podpoře fondů Norska.

Systém pomoci obětem sexuálního násilí je fragmentarizovaný, v současnosti neexistuje žádná odborná platforma, která by umožňovala sdílet know how a propojovat jednotlivé instituce, organizace a odborníky a odbornice. V mnohých případech jednají jednotlivé organizace a instituce s oběťmi nevhodně: zatíženi stereotypy a nepochopením traumatizace dezinterpretují jejich jednání a projevy traumatu, či násilí bagatelizují. Systém pomoci tak přenáší na oběti extrémní zátěž, odrazuje je od řešení své situace a k vhodnému řešení sexuálního násilí často nedochází.

Na tuto problémovou situaci reagujeme projektem, jehož cílem je přispět k efektivnímu nastavení mezioborové spolupráce v oblasti pomoci obětem sexuálního násilí, a to posílením kapacit Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí, která vzniká při připravovaném centru PORT, a přenosem zkušeností z této Platformy do širšího systému pomoci.

K uvedenému přispějeme prostřednictvím:

  • Rozšíření datové základny: budeme realizovat rozsáhlou rešerši a zároveň vlastní kvantitativní výzkumné šetření,
  • Vzdělávání a rozvoje kompetencí odborníků a odbornic Platformy
  • Metodického ukotvení Platformy a
  • Informování o mezioborové spolupráci a zajištěním přenosu know-how

Partnerskou organizací projektu je výzkumná agentura MindBridge Consulting, a.s., která poskytuje v rámci projektu expertízu v oblasti kvantitativního výzkumu.

Projekt Rozvoj Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí je podpořen z Fondů Norska 2014 - 2021 a je realizován v termínu od 1.11.2022 do 30.4.2024.
Koordinátorkou projektu je Iva Peterková (iva.peterkova@profem.cz).

Více o Fondech EHP a Norska najdete na stránkách eeagrants.cz nebo eeagrants.org.

© 1994-2024 proFem | Redakce FenomioFlow