Veronika Ježková: Jen ano je ano - trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy (2017)

Obsah

Analýza přináší informace jak o trestech, které soudy za znásilnění udělují, tak data o pachatelích, obětech a jejich vzájemných vztazích. Práce, jejíž vznik podpořil Úřad vlády České republiky, přináší další argumenty k boření mýtů o sexuálním násilí. Navzdory stále hojně rozšířeným představám o znásilnění jako o nočním přepadení v parku deviantním násilníkem, tři čtvrtiny obětí pachatele zná. Velmi často je to partner nebo bývalý partner. U analyzovaných rozsudků to byl také v 10% otec oběti a v 11% děd. V 90% případů pachatel netrpěl žádnou sexuální deviací. Dále můžeme konstatovat, že stoupá sexuální kriminalita mladistvých, ale významné procento pachatelů tvoří též osoby ve vyšším věku. Téměř polovina uložených trestů je podmíněně odložena.  

Výsledky analýzy mají sloužit jako silný argumentační materiál, který povede k legislativním změnám, především k redefinici trestného činu znásilnění tak, aby byl v souladu s Istanbulskou úmluvou.

Publikaci si můžete stáhnout zdarma zde.

Tištěná verze

Rádi vám zašleme publikaci v tištěné podobě za cenu poštovného.

administrativa@profem.cz

© 1994-2024 proFem | Redakce FenomioFlow