Partnerské násilí dospívajících a mladých

proFem, MindBridge: Partnerské násilí dospívajících a mladých (2019)

Obsah

Partnerské násilí mladých (v angličtině teen dating violence) je násilné chování ve vztazích nebo také při „randění“ mladých lidí ve věku 16–26 let. Právě na toto téma jsme se zaměřili v dvouletém mezinárodním projektu Love & Respect – Preventing Teen Dating Violence II.

Součástí projektu byla také realizace kvantitativního výzkumu mapujícího výskyt partnerského násilí v této věkové skupině, jeho specifické formy a dopady. Jde o unikátní výzkum přinášející data o tématu v České republice poměrně neznámém, který mapuje současnou situaci a upozorňuje na existenci partnerského násilí mezi mladými lidmi a na jeho závažnost. Díky zmapování důsledků a jednotlivých forem tohoto násilí však může výzkum posloužit také jako zdroj informací pro učitele, pracovníky a pracovnice primární prevence, nízkoprahových klubů pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb nebo dalších služeb a pracovníků cílících své aktivity na tuto skupinu.

Výzkum byl realizován za podpory agentury MindBridge Consullting a.s., a to v průběhu března 2018. Jednalo se o kvantitativní výzkum, konkrétní metodou sběru dat byl online dotazník - tzv. Computer Aaided Website Interviewing (CAWI). Výzkumu se zúčastnilo 1000 respondentů a respondentek ve věku 16-26 let z různých měst napříč Českou republikou.

Výzkumná zpráva shrnující zásadní výstupy je k dispozici zde.

 

 

Výzkum byl realizován v rámci projektu Love&Respect – Preventing Teen Dating Violence II., podpořeného v letech 2017-2019 z programu Evropské unie Erasmus +

Tištěná verze

Rádi vám zašleme publikaci v tištěné podobě za cenu poštovného.

administrativa@profem.cz

© 1994-2024 proFem | Redakce FenomioFlow