Násilí ve vztazích očima teenagerů

Magdalena Špačková, Hana Maříková: Násilí ve vztazích očima teenagerů (2014)

Obsah

 

Cíl výzkumu

Cílem tohoto výzkumu realizovaného prostřednictvím výzkumného šetření mezi studenty a studentkami účastnících se našich interaktivních workshopů, bylo zjistit, zda mají dospívající zkušenosti s násilím v partnerských vztazích, jaké jsou formy tohoto násilí, jak násilí samotní mladí lidé vnímají, tedy co je pro ně ještě přijatelné a co už ne, nebo například na koho by se  teenageři v případě těchto problémů obrátili a zda vůbec vědí, na koho je možné, se v těchto situacích obrátit.

 

Hlavní výstupy

Na základě výsledků šetření jsme došli k následujícím závěrům:

  • Více než polovina (59 %) respondentů a respondentek se ve svém okolí setkala s nějakou formou násilí. Většinou se jednalo o vztahy mezi přáteli a spolužáky (opakovaně byla zmiňována šikana), dále pak v partnerských a rodinných vztazích.
  • Pro naprostou většinu (90 %) respondentů a respondentek by důvodem k ukončení partnerského vztahu bylo hrubé fyzické násilí (kopání, škrcení, údery pěstí), dále pomlouvání a shazování před druhými (pro 87 %) a citové
    vydírání (80 %). Poněkud zarážející je zjištění, že pro dvě třetiny z nich (41 %) by nebylo důvodem k ukončení vztahu vyvěšení fotografií na internet bez vědomí toho, kdo je na fotce a pro necelou třetinu (30 %) není důvodem k rozchodu nucení k sexu.
  • Pokud se jedná o násilí fyzické, oslovení studenti dovedou jeho projevy poměrně dobře rozpoznat a vnímají je jako něco, co ve vyváženém partnerském vztahu nemá místo.
  • Čtvrtina respondentů a respondentek uvedla, že upozornila na násilí, které se dělo jim nebo někomu blízkému. Ve většině případů se jednalo o šikanu ve škole, zmiňováno ale bylo i násilí v partnerském vztahu či v rodině.
  • Pozitivním zjištěním je, že naprostá většina dotázaných by v případě problémů hledala podporu zejména v kruhu své rodiny a blízkých (rodiče 71 %, kamarádi a přátelé 64 %). Zmiňovány ovšem byly i neziskové organizace a jejich služby, které se na řešení a prevenci zkoumané problematiky zaměřují. Tuto variantu uvedla necelá pětina respondentů (17 %).
  • Ze šetření také vyplývá, že díky informacím, které absolventi workshopu získali, dokáží lépe projevy násilí ve vztahu odhalit a jsou tedy k různým projevům násilí v partnerských vztazích méně tolerantní.

 

Celou zprávu si můžete přečíst zde.

Výzkum byl realizován v rámci projektu podpořeného nadací Avon.

Analýza online

Analýza je ke stažení na tomto odkazu.

Stáhněte si PDF

Tištěná verze

Rádi vám zašleme publikaci v tištěné podobě za cenu poštovného.

administrativa@profem.cz

Shrnutí

Hlavní zjištění jsme pro vás shrnuli v tomto článku.

Zobrazit

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow