Proč oběti sexuálního násilí nevyhledávají odbornou pomoc?

proFem, MindBridge: Proč oběti sexuálního násilí nevyhledávají odbornou pomoc? (2022)

Obsah

Více než třetina žen, které zažily znásilnění, sexuální násilí nebo sexuální nátlak toto prožité násilí nijak neřeší (35 %) - tedy nejen institucionálně (např. nenahlásí věc policii, nevyhledají lékařskou pomoc), ale ani neformálně (nesvěří se kamarádce, blízké osobě či někomu v rodině).

Služby specializované poradny pro oběti sexuálního násilí pak ženy nevyhledávají také proto, že se stydí nebo je jim to trapné (27 % obětí), nevědí, jak jim tato poradna může pomoci (16 %), bojí se, že se o tom někdo jiný dozví (15 %), nebo si dokonce myslí, že si za prožité násilí mohou samy, případně jim toto tvrdí jejich okolí (9 %). Využít specializované centrum pro oběti sexuálního násilí by obětem přitom doporučila drtivá většina žen. Ukazuje to reprezentativní výzkum realizovaný výzkumnou agenturou MindBridge Consulting, a.s. v roce 2022 pro organizaci proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

Hlavní výstupy výzkumu

Z 1 548 respondentek (žen) odpovědělo 21 %, že se staly obětí znásilnění, sexuálního násilí nebo sexuálního nátlaku. To je v přepočtu, na celou českou dospělou populaci, přibližně 914 tisíc žen1.

  • Nejčastěji se s touto zkušeností svěřily kamarádce, kamarádovi nebo jiné blízké osobě (36 %). 19 % obětí se svěřilo někomu z rodiny.
  • 79 % obětí se neobrátilo na žádnou instituci o pomoc či podporu v souvislosti s prožitým sexuálním násilím, nátlakem či znásilněním. Tedy pouze 21 % obětí řešilo prožité násilí či nátlak institucionálním způsobem, to znamená alespoň s jednou z těchto institucí/organizací: policie, zdravotnictví, psychoterapie, specializovaná poradna, právní pomoc.
  • Naopak 39 % obětí znásilnění, sexuálního násilí nebo sexuálního nátlaku svou situaci řešilo pouze s nejbližšími (s přáteli, rodinou, či jinou blízkou osobou) a neobrátilo se o pomoc na žádnou ze zmíněných institucí či organizací.
  • 35 % obětí sexuálního násilí svou situaci nijak a s nikým neřešilo.
  • Specializovanou poradnu pro oběti sexuálního násilí vyhledají pouze 2 % žen, které zažily sexuální násilí, sexuální nátlak nebo znásilnění.
  • Více než čtvrtina obětí takovou poradnu nevyhledává, protože se stydí nebo je jim to trapné (27 % obětí).
  • 15 % obětí poradnu nevyhledalo, protože se bály, že by se o tom dozvěděl někdo jiný (rodiče, okolí, škola, kolegové v práci).
  • Téměř v desetině případů nedošlo ke kontaktování poradny z toho důvodu, že si oběť nebo okolí myslely, že si za to může sama (9 %).

Výzkumná zpráva

Úplnou výzkumnou zprávu si můžete stáhnout a přečíst zde.


[1] Propočet dle posledních dostupných dat ČSÚ (Věkové složení žen k 31. 12. 2021), viz https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2021 

Analýza online

Analýza je ke stažení na tomto odkazu.

Stáhněte si PDF

Tištěná verze

Rádi vám zašleme publikaci v tištěné podobě za cenu poštovného.

administrativa@profem.cz

Shrnutí

Hlavní zjištění jsme pro vás shrnuli v tomto článku.

Zobrazit

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow