Bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí

Blanka Nyklová (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), Eva Michálková (proFem), Mgr. Naďa Gubová (proFem), Iva Peterková (proFem), Tereza Piknová (proFem): Bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí (2022)

Obsah

Systém pomoci obětem partnerského násilí je roztříštěný, dobře funguje jen někdy, což pro některé skupiny obyvatel platí ještě výrazněji než pro pomyslný průměr. Když budeme zkoumat to, jak systém pomáhá lidem, kteří jsou například sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněni, ukáže se nakolik je nízkoprahový a zda opravdu přispívá k zastavení a prevenci násilí. Takové bylo proto zaměření kvalitativního výzkumu naší organizace, který vznikl ve spolupráci s Blankou Nyklovou ze Sociologického ústavu AV ČR v roce 2021 v rámci projektu „Odstraňování bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí“.

Výzkum ukazuje, že systém pomoci je roztříštěný, což znesnadňuje přístup k pomoci a funguje jako bariéra. Řada přeživších mimo jiné spontánně v průběhu výzkumného rozhovoru uvedla, že celý příběh partnerského násilí někomu popisuje vůbec poprvé, a to přesto, že jej s některou či některými složkami systému opakovaně řeší. Výzkum potvrdil dřívější zjištění, že systém pomoci tak, jak je aktuálně nastaven, funguje nekonzistentně, což úzce souvisí s roztříštěností. V některých případech tak vede k úspěšnému řešení násilí, v jiných ale i opakovaně selhává. Nekonzistenci systému velmi dobře ukazují způsoby, jimiž přistupuje k osobám, u nichž se kumuluje více znevýhodnění – např. zdravotní, sociální apod. I služby, jež jsou definované jako nízkoprahové, tak mohou fungovat zejména pro určitou část společnosti, nikoli však pro všechny. 

#SOdvahou

K výzkumu nyní vychází výzkumná zpráva, kterou si můžete v elektronické podobě stáhnout zde

Výzkumná zpráva projektu „Odstraňování bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí“ byla podpořena z programu Nadace OSF Active Citizens Fund, který je financován z Fondů EHP a Norska.

Analýza online

Analýza je ke stažení na tomto odkazu.

Stáhněte si PDF

Tištěná verze

Rádi vám zašleme publikaci v tištěné podobě za cenu poštovného.

administrativa@profem.cz

Shrnutí

Hlavní zjištění jsme pro vás shrnuli v tomto článku.

Zobrazit

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow