Novinky

Bouráme a stavíme! Rekonstrukce PORTu je v plném proudu

Budujeme první komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí PORT. Rekonstrukce už je v plném proudu. Zajímá vás, jak to v našich prostorech na… více →

Jak komunikovat s oběťmi?

Na posledním setkání Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí, které proběhlo v březnu, naše vedoucí terapeutických služeb Dana Pokorná vzdělávala… více →

Analýza: sekundární viktimizace, rozpory a stereotypy v rozsudcích

Zlehčování násilí, popírání jeho negativních dopadů na psychiku obětí, obviňování obětí, omlouvání pachatelů a připisování projevů násilí jejich… více →

Schválili jsme si Etický kodex

Záleží nám na tom, aby všichni naši zaměstnanci i externí spolupracovníci při práci (nejen) s klienty dodržovali jednotné zásady chování a jednání.… více →

Spolupracujeme se Středočeským a Jihomoravským krajem

V minulých týdnech jsme v rámci Koalice NeNa společně se Středočeským a Jihomoravským krajem a společností IKEA podepsali Memorandum o dlouhodobé… více →

Na konferenci jsme diskutovali s odborníky o odškodňování obětí

Jak funguje systém odškodňování obětí (nejen) násilí na ženách? A jak můžeme situaci zlepšit? O tom debatovali účastníci konference, která proběhla… více →

Vydali jsme příručky k odškodňování

Na základě poznatků z dvouletého výzkumu jsme vydali dvě publikace k tématu odškodňování obětí trestných činů. více →

O domácím a sexuálním násilí pro neslyšící

I neslyšící se mohou stát obětmi domácího nebo sexuálního násilí. Proto jsme ve spolupráci s neziskovou organizací Tichý svět připravili sérii osmi… více →

S jakými bariérami se oběti partnerského násilí setkávají v systému pomoci?

Přečtěte si náš nový výzkum Bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí, který jsme vydali ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.… více →

Otevřený dopis ministrovi spravedlnosti

Společně s dalšími organizacemi Koalice NeNa jsme napsali otevřený dopis ministrovi spravedlnosti Janu Blažkovi, v němž ho žádáme o přijetí návrhu… více →

Přes vysoký výskyt násilí na ženách se v Česku oběti odškodnění často nedočkají.

Bezmála 80 procent žen, které zažily znásilnění, domácí násilí nebo stalking, se v rámci trestního řízení nedočká žádného odškodnění nemajetkové újmy… více →

Informace o sexuálním násilí v Ukrajinštině

Ženy, které přicházejí z Ukrajiny, se na své cestě do České republiky nebo v krizovém ubytování mohou setkat se sexuálním násilím. Nechali jsme proto… více →

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow