Tisková konference k otevření centra PORT pro oběti sexuálního násilí

← zpět na Novinky

Dne 17.1 proběhla naše tisková konference k otevření komplexního centra pro oběti sexuálního násilí: PORT. Jde o inovativní počin a první centrum svého druhu v České republice nabízející široké spektrum podpůrných služeb pod jednou střechou. PORT se nachází na pražském Břevnově (Břevnovská 1692/6) a služby pro oběti spustí v pondělí 22.ledna 2024.

 

 

6bb010e9-9ad7-4d42-87c3-bd775fbe4ccd.jpg

d274d7f1-a9d3-4d73-b877-6e7f07473cde.jpg

6d949635-91de-4694-b66c-37d56cf4edab.jpg

Foto: Úřad vlády

V reakci na kritické mezery v systému pomoci a nedostatečnou péči o oběti sexuálního násilí nyní přicházíme s tímto průkopnickým centrem, které poskytne služby obětem sexuálního násilí i sexuálního obtěžování, a to jak ty zaměřené na jejich aktuální, tak i dlouhodobé potřeby. Cílem PORTu je zvýšit kvalitu péče o oběti, snížit riziko retraumatizace a poskytnout obětem násilí vhodnou podporu pro proces uzdravování a vyrovnání se s prožitým traumatem. Tím se také snaží přispět k širšímu cíli, kterým je zlepšení společenského porozumění a podpory obětí a přeživších sexuálního násilí.

S nějakou formou sexuálního násilí nebo obtěžování se setká každá druhá Češka (54 % žen, proFem 2021). Náš nejnovější a zatím nepublikovaný výzkum pak ukazuje, že se znásilněním má zkušenost dokonce 20 % českých žen[1]. „Z naší dlouhodobé praxe však víme, že mnoha obětem stojí v cestě za řešením jejich situace a zlepšením psychického stavu systémové překážky, stigma a hluboký nedostatek specializované podpory. Stávající služby jsou roztříštěné a odborníci, kteří je poskytují, mají často velmi nízké povědomí o sexuálním násilí a jeho dopadech. To pak vede k opětovné traumatizaci obětí a další újmě.” objasňuje motivace za vznikem PORTu Jitka Poláková, ředitelka proFem.

Lidé, kteří zažili sexuální násilí, se potýkají s dlouhodobými následky traumatu, které ovlivňují jejich psychiku, emoce a fyzické zdraví. Přesto se od nich očekává, že se zotaví v systému, který toto nebere na vědomí a neřeší jejich individuální potřeby a situaci. „Komplexní centrum PORT je řešením: nabízí strukturovanou a specializovanou podporu, široké spektrum služeb vycházejících z našich dlouhodobých zkušeností z přímé práce s oběťmi, odborných zdrojů i inspirace ze zahraničí, a také spolupráci s dalšími institucemi a aktéry v systému pomoci (nemocnice, policie),” doplňuje Poláková.

Z otevření centra PORT mám velkou radost a děkuji týmu proFem, že tento náročný úkol dotáhl úspěšně do konce. Obětí znásilnění a dalších forem sexuálního násilí u nás v posledních letech přibývá. V loňském roce bylo policii nahlášeno přes 900 případů znásilnění, dosud nejvíce v historii. Dostupnost specializovaných služeb, jako je centrum PORT, je zcela klíčová k tomu, abychom dokázali včas a odborně pomoci všem obětem. Moc bych si přála, aby podobná centra postupně vznikala v každém regionu. Bez silného politického závazku to ale nebude možné. Také proto potřebujeme ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, která závazek zřizovat podobná centra pro oběti obsahuje,“ říká Klára Laurenčíková Šimáčková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.    

Zásadním principem všech služeb PORTu je citlivý přístup k obětem, respektování jejich individuálních potřeb a tempa. Vyrovnávání se s dopady traumatu není univerzální proces, musí vždy začít pochopením a citlivou reakcí na potřeby a přání jednotlivých obětí. Skrze služby PORTu od základu měníme způsob, jak obětem pomáhat. Klientky najdou v PORTu tyto služby:

 • KRIZOVÁ POMOC: je krátkodobá podpora zaměřená na „tady a teď“ a zlepšení aktuálního prožívání ve chvíli, kdy se klientka cítí zahlcena emocemi, neví jak dál, nebo není schopna vykonávat běžné činnosti.
 • SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: pomůže klientce zorientovat se v její situaci, zmapovat její potřeby a naplánovat kroky k tomu, aby jí bylo lépe. Sociální pracovnice je klientčinou průvodkyní na cestě ke změně a případně k dalším službám PORTu.
 • KRIZOVÝ POKOJ: bezpečný prostor stabilizaci klientky, až na 7 nocí.
 • PRÁVNÍ PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ: pomůže klientce zorientovat se v jejich právech a právních cestách, které se jí nabízí. Pomůžeme zprostředkovat právní zastupování a doprovod k soudu, aby na proces nebyla sama.
 • INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE: podpora klientčiny duševní stability, porozumění vlastnímu emocionálnímu prožívání a pocitu sebehodnoty a vědomí vlastního já.
 • VÝSLECHOVÁ MÍSTNOST: umožňuje realizovat policejní výslech oběti v bezpečném zázemí PORTu, a zároveň natočit s klientkou rozhovor, který citlivě a odborně povedou naše vyškolené pracovnice. Pokud se rozhodne trestný čin nahlásit, může tento rozhovor sloužit jako důkaz.
 • SBĚR A UCHOVÁNÍ VZORKŮ A DŮKAZŮ: budou k dispozici bez nutnosti se ihned rozhodnout, zda chce klientka trestný čin nahlásit. Důkazy a vzorky citlivě shromáždíme a pečlivě je u nás uchováme.
 • TESTOVÁNÍ NA POHLAVNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI: umožní zjistit případnou nákazu pohlavně přenosnými nemocemi. Poskytneme prostředky a informace pro jejich léčbu.

gallery

PORT by nebylo možné otevřít bez významné podpory mnoha donorů, institucí a partnerů. Jeho přípravu a rekonstrukci prostor jsme byli schopni realizovat zejména díky Fondům Norska 2014-2021. „Jsem pyšný na to, že Norsko přispělo k vybudování tohoto centra, a jsem rád, že norské Krizové centrum ve Fredrikstadu bylo vybráno jako partner. Musíme se společně zasadit o to, aby ženy a děti nebyly vystaveny sexuálnímu násilí a mohly žít bezpečný a zdravý život. Doufám, že česko-norská spolupráce v rámci boje proti genderově podmíněnému násilí bude pokračovat i v následujících letech, a to jak v rámci nové dohody o Fondech EHP a Norska, tak i mimo ni.” říká Victor Conrad Rønneberg, velvyslanec Norského království v Praze.

Jsme vděčni také za významnou účast soukromého sektoru, zejména firmě IKEA, která zajistila design prostor, vybavila PORT veškerým nábytkem, velkou částí zařízení i jejich instalací. „Během více než tří let, kdy se věnujeme projektu Za bezpečný domov, jsme poskytli téměř 4 miliony korun na přímou pomoc obětem domácího násilí. Centrum PORT je největším projektem, jak z hlediska realizace, tak investic. Klíčovým partnerem pro design centra bylo Plánovací studio Chodov. Každý návrh nábytku a řešení bylo pečlivě promyšleno a navrženo tak, aby plně vyhovovalo potřebám, které jsme postupně identifikovali během spolupráce s neziskovou organizací proFem. Každý detail byl zohledněn s cílem zajistit maximální funkčnost, pohodlí a pocit bezpečí," dodává ke spolupráci Martina Hlisnikovská, manažerka pro rovnost, diverzitu a inkluzi v IKEA Česká republika.

Na cestě k PORTu nám dlouhodobě poskytují podporu i naši firemní partneři Avon Cosmetics a Yves Saint Laurent Beauty, spolu s individuálními dárci a dárkyněmi. První rok provozu PORTu zároveň finančně podpořilo hlavní město Praha a Městská část Praha 6. Za podporu vděčíme i mnoha dalším partnerům: jejich úplný seznam je zde.

Otevření komplexního centra PORT je ovšem teprve začátek a my v proFem pevně věříme, že se nám bude za podpory partnerů, donorů i spřízněných organizací a institucí dařit služby dlouhodobě udržovat a rozšiřovat dle potřeb klientek, a tím plnit společný závazek boje proti sexuálnímu násilí. A PORT bude tak inspirací a zdrojem know-how pro vznik dalších obdobných center napříč Českou republikou“, dodává Jitka Poláková, ředitelka proFem.

Praktické informace:

 • Adresa: Břevnovská 1692/6, 169 00 Praha 6
 • Spuštění služeb pro oběti násilí: 22.ledna 2024. Služba sběru vzorků a testování nemocí bude spuštěna na přelomu února/března 2024. Spuštění služby krizového pokoje bude následovat.
 • Jak se objednat: telefonicky na čísle 608 22 22 77 každý všední den od 9 do 15 hodin, e-mailem na poradna@profem.cz
 • KRIZOVÁ INTERVENCE BEZ OBJEDNÁNÍ: Po, Út, Čt 9:00-18:00, St, Pá 9:00-15:00 (poslední klientku přijímáme 30 min před koncem pracovní doby).
 • K využití služeb PORTu nejsou potřeba žádné žádanky. Služby poskytujeme diskrétně a důvěrně. Většinu služeb je možné využít i anonymně.
 • Další informace na www.profem.cz

gallery

Kontakt:

Jitka Poláková, ředitelka proFem, jitka.polakova@profem.cz, 774 433 005


[1] Tiskovou konferenci k představení výzkumu mapujícího výskyt sexuálního násilí a jeho dopady na zdraví obětí, včetně ekonomických dopadů na zdravotnictví, plánujeme realizovat k příležitosti Evropského dne obětí trestných činů, kolem 22. února 2024. Jde o kvantitativní reprezentativní výzkum, realizovaný ve spolupráci s výzkumnou agenturou MindBridge Consulting, a.s., na vzorku 5042 dospělých žen v ČR.

© 1994-2024 proFem | Redakce FenomioFlow