Setkaly jsme se s Ruth Paserman z Evropské komise

← zpět na Novinky

18. dubna 2024

Dne 17. 4. 2024 jsme se v rámci námi pořádané mini konference setkaly s Ruth Paserman, ředitelkou sekce Fondy: programy a implementace, Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, Evropské komise, a také s Monikou Ladmanovou, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Mini konferenci jsme pořádaly v souvislosti s projektem sociálních inovací, za který jsme získaly prestižní ocenění Regiostars Awards udělované úspěšným projektům financovaných Evropskou unií.

Náš projekt uspěl v kategorii Sociální a inkluzivní Evropa, mezi 51 dalšími soutežícími.

V projektu jsme se zaměřovaly na inovaci služeb pro oběti a přeživší sexuálního násilí a jedním z výstupů byly také přípravné materiály pro unikátní komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí v Česku. Toto centrum PORT jsme úspěšně v lednu 2024 otevřely. Právě představení výstupů projektu bylo předmětem zmíněné mini konference.

Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, uvádí: "Ceny REGIOSTARS jsou každoročním oceněním udělovaným výjimečným projektům financovaným EU. Jsem proto velmi ráda, že jedním z vítězů je i česká organizace proFem. Ukazuje to, že Evropská unie hovoří s obětmi domácího a sexuálního násilí a musí jim pomáhat. Nesmíme a nemůžeme tolerovat tak rozšířený jev, který je ve společnosti stále přítomen."

"Díky projektu jsme mohly položit základy Centra PORT"

Díky projektu jsme mohli dva roky intenzivně pracovat na vylepšení toho, jak oběti sexuálního násilí prostřednictvím našich služeb podpořit, aby v jejich životě došlo k pozitivní změně: například v podobě snížení negativních dopadů prožitého traumatu nebo zlepšení jejich duševního zdraví. S těmito inovacemi našich služeb pak úzce souvisí vznik prvního komplexního centra pro oběti sexuálního násilí v Česku, jehož základy jsme právě díky projektu mohli položit. Centrem PORT reagujeme na kritické nedostatky v systému pomoci obětem sexuálního násilí a nabízíme v něm řadu služeb reagujících na akutní i dlouhodobé potřeby obětí pod jednou střechou,popisuje kontext projektu ředitelka proFem Jitka Poláková. 

Projektivní pomůcka pomáhá našim klientkám během individuální i skupinové psychoterapii 

Během projektu jsme vytvořily i řadu dalších výstupů a nástrojů pro přímou práci s oběťmi a přeživšími, jako například pomůcku pro psychoterapii traumatu. Ta je využívána psychoterapeutkami během individuální i skupinové práce s oběťmi. Pomáhá klientkám porozumět vlastnímu prožívání, usnadňuje komunikaci o tématu a pojmenování konkrétních emocí, dopadů a reakcí na traumatickou událost. “Pomůcka je pro naši psychoterapeutickou práci s oběťmi a přeživšími sexuálního násilí velmi přínosná a pomáhá klientkám porozumět složitým mechanismům, jako je zamrznutí. Mnoho našich klientek má pocity viny a říkají si, že se měly například více bránit. Proto je pro nás velmi důležité podporovat klientky v uvědomění a prožitku toho, že obranné reakce organismu jsou instinktivní a nikdo si je nevolí vědomě. A právě pomocí projektivní vizuální pomůcky se některá témata uchopí snadněji, přístupněji a na rovině prožívání srozumitelněji,uvádí vedoucí psychoterapeutických služeb v proFem Markéta Pekárková.

Díky další podpoře z Evropských sociálních fondů budujeme kapacity centra PORT

Projektem sociálních inovací podpora naší organizace z ESF nekončí. Až do roku 2025 realizujeme projekt financovaný OPZ +, ve kterém se zaměřujeme na budování interních kapacit komplexního centra PORT. Věnujeme se tedy tématům jako efektivní řízení a rozdělení kompetencí v týmu, udržitelné financování provozu celého centra i systematizace komunikace o našich aktivitách a především službách na venek.

Podívejte se na video shrnující hlavní informace o oceněném projektu a našich službách:

 

 

2H7A3584.JPG

2H7A3527.JPG

2H7A3560.JPG

2H7A3595.JPG

2H7A3616.JPG

2H7A3624.JPG

2H7A3559.JPG

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow