Novinky

Zkušenosti z pomoci obětem i výzkumů přetváříme do vládních dokumentů

Ve čtvrtek 24.8.2023 jsme hovořili na tiskové konferenci Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Během ní byl představen nový Akční plán prevence… více →

Stealthing: sundání kondomu bez souhlasu partnerky/partnera

Vykonání pohlavního styku bez použití kondomu bez souhlasu oběti může být považováno za sexuální napadení nebo znásilnění. Na jaře 2023 o tom rozhodl… více →

Vznikem a setkáváním Platformy přispíváme ke zlepšování systému pomoci

Důležitost setkávání s pracovnicemi a pracovníky dalších organizací a vytváření prostoru pro diskuzi a sdílení dobré praxe si v proFem uvědomujeme… více →

Praha podepsala memorandum o domácím násilí

Hlavní město se podpisem memoranda zavázalo k prosazování Standardů kvality specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí,… více →

Nová publikace o rozsudcích v případech násilí na ženách

Vydali jsme výzkumnou zprávu k analýze rozsudků, kterou pro nás zpracovaly socioložky Petra Havlíková a Iva Šmídová. Publikace se jmenuje Bagetelizace… více →

Podpora v praxi: zpravodaj pro profese pomáhající obětem sexuálního násilí

Vydali jsme první číslo zpravodaje, který vzniká v rámci Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí. více →

Femicida: Nazývejme násilí a vraždy žen pravými jmény

Vraždy žen jsou nejčastěji projevem a důsledkem partnerského násilí. O případech, v nichž pachatel zabije svou partnerku, se ale často hovoří bez… více →

Jarní setkání interdisciplinárních týmů ve Středočeském kraji

Jako každý rok jsme se setkali se zástupci policie a dalších organizací a institucí, které přicházejí do kontaktu s oběťmi domácího a sexuálního… více →

Bouráme a stavíme! Rekonstrukce PORTu je v plném proudu

Budujeme první komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí PORT. Rekonstrukce už je v plném proudu. Zajímá vás, jak to v našich prostorech na… více →

Jak komunikovat s oběťmi?

Na posledním setkání Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí, které proběhlo v březnu, naše vedoucí terapeutických služeb Dana Pokorná vzdělávala… více →

Analýza: sekundární viktimizace, rozpory a stereotypy v rozsudcích

Zlehčování násilí, popírání jeho negativních dopadů na psychiku obětí, obviňování obětí, omlouvání pachatelů a připisování projevů násilí jejich… více →

Schválili jsme si Etický kodex

Záleží nám na tom, aby všichni naši zaměstnanci i externí spolupracovníci při práci (nejen) s klienty dodržovali jednotné zásady chování a jednání.… více →

© 1994-2024 proFem | Redakce FenomioFlow