Novinky

Sdíleli jsme dobrou praxi s organizacemi na Islandu

Díky grantu Nadace OSF jsme mohli navštívit instituce a organizace pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí na Islandu. více →

Plné kapacity pro individuální terapie

Dbáme na kvalitu našich služeb, proto musíme brát ohledy i na naše kapacity. více →

Navštivte naši novou výstavu v OC Forum Liberec

Navenek běžné a nenápadné předměty v sobě nesou připomínky situací, které lidem změnily život. Objevte na naší výstavě svět, který je všem na očích, a… více →

Jak má vypadat nová definice znásilnění?

Do legislativního procesu koncem srpna vstoupil návrh Ministerstva Spravedlnosti týkající se redefinice trestného činu znásilnění a dalších… více →

Zkušenosti z pomoci obětem i výzkumů přetváříme do vládních dokumentů

Ve čtvrtek 24.8.2023 jsme hovořili na tiskové konferenci Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Během ní byl představen nový Akční plán prevence… více →

Stealthing: sundání kondomu bez souhlasu partnerky/partnera

Vykonání pohlavního styku bez použití kondomu bez souhlasu oběti může být považováno za sexuální napadení nebo znásilnění. Na jaře 2023 o tom rozhodl… více →

Vznikem a setkáváním Platformy přispíváme ke zlepšování systému pomoci

Důležitost setkávání s pracovnicemi a pracovníky dalších organizací a vytváření prostoru pro diskuzi a sdílení dobré praxe si v proFem uvědomujeme… více →

Praha podepsala memorandum o domácím násilí

Hlavní město se podpisem memoranda zavázalo k prosazování Standardů kvality specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí,… více →

Nová publikace o rozsudcích v případech násilí na ženách

Vydali jsme výzkumnou zprávu k analýze rozsudků, kterou pro nás zpracovaly socioložky Petra Havlíková a Iva Šmídová. Publikace se jmenuje Bagetelizace… více →

Podpora v praxi: zpravodaj pro profese pomáhající obětem sexuálního násilí

Vydali jsme první číslo zpravodaje, který vzniká v rámci Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí. více →

Femicida: Nazývejme násilí a vraždy žen pravými jmény

Vraždy žen jsou nejčastěji projevem a důsledkem partnerského násilí. O případech, v nichž pachatel zabije svou partnerku, se ale často hovoří bez… více →

Jarní setkání interdisciplinárních týmů ve Středočeském kraji

Jako každý rok jsme se setkali se zástupci policie a dalších organizací a institucí, které přicházejí do kontaktu s oběťmi domácího a sexuálního… více →

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow