S odvahou na cestě k Centru pro oběti sexuálního násilí

← zpět na Projekty

Nadace Open Society Fund prostřednictvím programu Active Citizens Fund a prostředků EHP a Norska podpoří naši cestu k Centru pro oběti sexuálního násilí.

Naše organizace prochází zásadním procesem transformace v Centrum pro oběti sexuálního násilí; navyšuje počet zaměstnanců, kapacitu i spektrum poskytovaných služeb, pročež je pro ni zásadní se zaměřit na nastavení procesů, sdílení a postupů uvnitř organizace.

V rámci projektu Cesta k Centru jsme získali prostředky k systematickému přerodu organizace prostřednictvím sdílení organizační kultury, zvýšení efektivity sběru dat a práce s nimi, optimalizace organizační struktury, interních procesů a finančních mechanismů na potřeby Centra. V průběhu realizace projektu budeme usilovat o následující:

I) Napříč zaměstnanci organizace zvědomit základní hodnoty organizace a nastavit systém jejich sdílení vývoje.

II) Nastavit efektivní systém sběru dat z poskytovaných služeb a fungování organizace a systém jejich využití a práce s nimi pro potřeby: organizace a zvyšování efektivity služeb, PR a zviditelňování tématu, advokační činnosti vedoucí k systémovým změnám.

III) Optimalizovat organizační strukturu, personální a provozní pravidla, vč. nastavení interní interdisciplinární spolupráce mezi jednotlivými službami.

IV) Modifikovat finanční mechanismy v reflexi transformace organizace, vč. revize vnitřních postupů a pravidel a revize fundraisingového plánu

V průběhu projektu jsme zpracovali a schválili Etický kodex.

Kodex vychází z principů lidských práv a základních svobod, zejména lidské důstojnosti, osobní svobody a rovnosti, a principu nezávislosti organizace. Tyto principy jsou pro nás klíčové při práci s klientkami a klienty našich služeb, při kontaktu s kolegy a kolegyněmi i při budování organizace jako celku.

Pro jakékoliv dotazy týkající se projektu kontaktujte Ivu Peterkovou (iva.peterkova@profem.cz). 

Projekt Cesta k Centru pro obět sexuálního násilí podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Projekt realizujeme v termínu od 1.4.2022 do 31.3.2024.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow