proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí

← zpět na Projekty

Díky podpoře získané v rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost 03_17_083 Nová řešení pro tíživé sociální problémy jsme měli možnost zaměřit se na zlepšení a inovaci poskytovaných služeb tak, aby lépe odpovídaly cílové skupině obětí sexuálního násilí, neboť se tyto klientky obrací na proFem stále častěji. Hlavní metodou projektu byl tzv. Human-centered design (HCD).

V rámci projektu vznikla například nová interní Metodika práce s oběťmi sexuálního násilí nebo dva interní nástroje pro sociální pracovnice k mapování potřeb klientek, obětí sexuálního násilí a k předávání informací psychoterapeutkám (v případě, že klientka využívá také psychoterapie v naší organizaci). Dále byla vytvořena interaktivní pomůcka pro psychoterapii traumatu, která klientkám pomůže objasnit dopady traumatu, jeho projevy nebo reakce na stresovou situaci, díky čemuž budou moci lépe uchopit a zpracovat prožitou traumatickou situaci, kterou sexuální násilí je. Díky projektu jsme mohli také vytvořit Funkční specifikaci pro připravované specializované Centrum pro oběti sexuálního násilí.

Podívejte se na záznam závěrečné konference projektu, kde jsme inovační proces v naší organizaci shrnuli a hovořili i o dalších přínosech projektu a metody HCD.

Projekt proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí byl realizován od 1.12.2019 - 30.3.2022 a byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow