Bilaterální spolupráce: studijní cesta na Island

← zpět na Projekty

Díky podpoře Nadace OSF, programu Active Citizens Fund, můžeme sdílet dobrou praxi s organizacemi a institucemi na Islandu.

V proFem nyní připravujeme komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí: PORT, kde budeme poskytovat několik nových a v Česku unikátních služeb. Zároveň máme s řadou dalších služeb dlouholeté zkušenosti, které můžeme sdílet. Cílem projektu je umožnit toto vzájemné sdílení s organizacemi na Islandu. A přispět tak k řešení aktuálních otázek při přípravě PORTu a k posilování specializovaného know-how přímých služeb pro oběti sexuálního násilí i multioborové spolupráce jak v proFem, tak v partnerské organizaci Stígamót.

Součástí projektu je jak studijní cesta na Island, tak sdílení získaného knowhow i nad rámec naší organizace (například účastnicím a účastníkům Platformy pro pomoc osobám se zkušeností se sexualizovaným násilím).

Projekt Islandský systém pomoci obětem sexuálního násilí: sdílení osvědčené praxe je realizován od 15. 8. 2023 do 31. 12. 2023 a je podpořen Nadací OSF, programem Active Citizens Fund, který je podpořen z Fondů EHP a Norska 2014-2021.

 

© 1994-2024 proFem | Redakce FenomioFlow