Vydaly jsme novou publikaci k výzkumu mapujícímu sexualizované násilí

← zpět na Novinky

24. dubna 2024

Již před časem jsme s vámi sdílely hlavní výstupy našeho nejnovějšího reprezentativního výzkumu, ve kterém jsme mapovaly výskyt sexualizovaného násilí mezi ženami ve věku 18-65 let v Česku, ale i to, jaké mělo násilí dopady na jejich život, a kolik naše zdravotnictví ročně vynaloží na ošetření a léčbu těchto dopadů.

Nyní vydáváme publikaci Sexualizované násilí: výskyt, dopady a náklady na zdravotní péči, kde všechna tato data a informace z výzkumu najdete souhrnně uvedeny.

Výzkum mimo jiné ukázal, že 2,3 mld. Kč ročně je vynaloženo z veřejného zdravotního pojištění na léčbu dopadů sexualizovaného násilí. S nějakou formou sexualizovaného násilí se setká 58 % žen. Konkrétně se znásilněním má pak zkušenost dokonce každá pátá žena (20 %). 76 % obětí znásilnění uvedlo dopady na své psychické nebo fyzické zdraví, vztahy, studium, práci, či dokonce život ohrožující dopady. Ženy, které zažily znásilnění ve věku do 15 let, téměř všechny uvedly, že to mělo negativní dopady na jejich život (93 % respondentek). 

Celou publikaci Sexualizované násilí: výskyt, dopady a náklady na zdravotní péči si stáhněte zdarma zde.


Co o výzkumu říkají další odborníci a odbornice?

"Násilí na ženách je porušením základních lidských práv. Negativně dopadá na celé rodiny, ale i na zdraví a psychiku obětí a jako takové představuje značné náklady pro společnost. K sexuálnímu násilí a obtěžování dochází ve všech společnostech a stejně jako u jiných případů porušování lidských práv máme společnou odpovědnost za to, abychom tomuto násilí čelili a pomáhali jeho obětem. Proto jsem hrdý na to, že Norsko dostalo prostřednictvím Norských fondů příležitost podpořit tento výzkum o výskytu a dopadech sexuálního násilí, což jsou důležité informace k nastavení podpůrného systému k efektivnímu vypořádání se s takovou agresí. Věřím, že lepší informovanost pomůže zvýšit povědomí o sexuálním násilí a obtěžování a tím posílí vymezení se české společnosti vůči tomuto porušování lidských práv." Victor Conrad Rønneberg, norský velvyslanec.

"Sexualizované násilí zůstává přetrvávajícím problémem naší společnosti a zásadně negativním způsobem ovlivňuje fyzické i psychické zdraví obětí, a to po celý jejich život. Pokud jsou ženy napadeny v dětství, jsou těmto dlouhodobým dopadům vystaveny téměř se 100% jistotou. Za alarmujícími statistikami v tomto výzkumu stojí životy konkrétních žen – našich matek, sester, dcer, partnerek, kolegyň a přítelkyň, jejichž cena se nedá počítat v penězích. Co ale finančně vyčíslit lze, je částka vynaložená ze zdravotního pojištění na léčbu dopadů sexualizovaného násilí. Tento unikátní výzkum organizace proFem jako vůbec první odkrývá konkrétní náklady na zdravotní péči a léčbu následků sexualizovaného násilí. A jednoznačně potvrzuje, že každá investovaná koruna do prevence sexualizovaného násilí se státu několinásobně vrátí. Zjištění tohoto unikátního výzkumu jsou zdrcující. Je však nutné tato zjištění vzít a obrátit je v něco pozitivního. Musíme nadále trvat na prevenci násilí na ženách jako zásadní prioritě celé společnosti a využít tato zjištění k tomu, abychom co možná nejefektivněji předcházeli škodám, které sexualizované násilí páchá na lidském zdraví a životě, a v důsledku i na veřejných financích." Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

 


 Norway_grants.png

Výzkum a publikace vznikly v rámci projektu Rozvoj Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí, který je podpořen z Fondů Norska 2014–2021.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow