Úvod do práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuálního násilí

Akreditovaný kurz
Datum: 20.2.2019

Místo konání: V Luhu 715/6, Praha 4, 140 00

Maximální počet účastníků: 12

Lektorky kurzu: 

Mgr. Jana Hrazdilová (sociální pracovnice a terapeutka), Mgr. Miroslava Flemrová (sociální pracovnice a terapeutka), lektorka a garantka kurzu Mgr. Naďa Gubová (sociální pracovnice a terapeutka). Více o lektorkách kurzu se dočtete v medailoncích v sekci Kdo je kdo.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen pro sociální pracovníky/ice a jiné pracovníky/ice z oblasti pomáhající profese,  kteří/é se mohou ve své praxi setkat s oběťmi domácího či sexuálního násilí.

Obsah kurzu

Kurz usiluje o to, interaktivní formou představit problematiku domácího a sexuálního násilí, blíže se věnuje problematice traumatu a procesu traumatizace obětí, včetně jejich projevů.  Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními zásadami vedení rozhovoru s traumatizovanou osobou, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci obětí. Na závěr se kurz věnuje psychohygieně pracovníků v přímé práci, aby se předešlo syndromu vyhoření a tím také nevhodné práci s traumatizovanými oběťmi.

Cena: 1590 Kč Celodenní kurz: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,30)

V ceně kurzů je zahrnuto menší občerstvení a materiály pro účastníky. Účastníci obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. 

Přihlásit se můžete pomocí tohoto formuláře.