Vzdělávání | proFem

Zákon o obětech trestné činnosti

Eva Michálková

Zákon o obětech trestné činnosti

Název kurzu: Úvod do problematiky zákona o obětech trestné činnosti pro sociální pracovníky

Obsah: Kurz je zaměřen na seznámení sociálních pracovníků se zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a s jeho výkladem. V kurzu se jeho účastníci dozvědí, jaká je struktura tohoto zákona, jaká práva obětem trestných činů tento zákon přiznává a jaké je propojení zákona o obětech trestných činů s dalšími právními předpisy, zejména se zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád. První část kurzu je věnována postavení oběti a zvlášť zranitelné oběti v trestním řízení, druhá část kurzu se zaměřuje na poskytování peněžité pomoci státem. Třetí část kurzu se pak zabývá subjekty, které poskytují obětem trestných činů odbornou pomoc.  

Lektor / lektorka: 

  • Mgr. Veronika Ježková - od roku 2007 působí jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Působí také jako ředitelka organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí.
  • Mgr. David Oplatek - advokát, 6 let praxe v oblasti práce s oběťmi domácího a sexuálního násilí.

Termín:

Cena: 1590 Kč

Místo konání: V Luhu 6, Praha 4

Přihlášení: