Vzdělávání | proFem

Trestní řízení v kontextu domácího násilí

Eva Michálková

Trestní řízení v kontextu domácího násilí

Název kurzu: Úvod do problematiky trestního řízení v kontextu domácího násilí

Obsah: Kurz je zaměřen na základní seznámení s problematikou trestního řízení v České republice se zaměřením na oblast domácího, ev. sexuálního násilí. Hlavní důraz bude kladen na výklad zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád a jeho provázanost na zákon o obětech trestných činů v kontextu domácího násilí. Účelem kurzu je rozšířit a prohloubit znalosti sociálních pracovníků a úředníků základních principů a průběhem trestního řízení podle současné právní úpravy. Účastníci kurzu se dozvědí, jakým způsobem a proč postupují orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy) při objasňování trestné činnosti, jaké mají práva a povinnosti osoby, se kterými se uvedení pracovníci dostávají do kontaktu při své práci nejčastěji – poškození a svědci. Posílí svou schopnost odborně své klienty informovat o tom, v jakých fázích trestního řízení mohou svá práva uplatňovat a jakým způsobem.

Lektor / lektorka: 

  • Mgr. Veronika Ježková - od roku 2007 působí jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Působí také jako ředitelka organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí.
  • Mgr. David Oplatek - advokát, 6 let praxe v oblasti práce s oběťmi domácího a sexuálního násilí.

Termín:

Cena: 1590 Kč

Místo konání: V Luhu 6, Praha 4

Přihlášení: