Vzdělávání | proFem

Práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuálního násilí

Eva Michálková

Práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuálního násilí

Název kurzu: Úvod do práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuálního násilí

Obsah: Kurz usiluje o to, interaktivní formou představit problematiku domácího a sexuálního násilí, blíže se věnuje problematice traumatu a procesu traumatizace obětí, včetně jejich projevů.  Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními zásadami vedení rozhovoru s traumatizovanou osobou, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci obětí. Na závěr se kurz věnuje psychohygieně pracovníků v přímé práci, aby se předešlo syndromu vyhoření a tím také nevhodné práci s traumatizovanými oběťmi. Kurz je určen pro sociální pracovníky/ice a jiné pracovníky/ice z oblasti pomáhající profese,  kteří/é se mohou ve své praxi setkat s oběťmi domácího či sexuálního násilí.

Lektor / lektorka: 

  • Mgr. Naďa Gubová - sociální pracovnice a terapeutka, garantka kurzu
  • Mgr. Jana Hrazdilová - sociální pracovnice a terapeutka

Termín: 

Cena: 1590 Kč

Místo konání: V Luhu 6, Praha 4

Přihlášení: