Vzdělávání | proFem

ON-LINE kurz Práva obětí domácího a sexuálního násilí v rámci trestního řízení

Barbora Báštěcká

ON-LINE kurz Práva obětí domácího a sexuálního násilí v rámci trestního řízení

Termín:   pátek 5. 3. 2021

Přihlášení:   Online formulář - přihláška na kurz


Název kurzu: Práva obětí domácího a sexuálního násilí v rámci trestního řízení - On-line

Akreditace: akreditovaný vzdělávací program MPSV

Obsah: 

Pracujete s obětmi sexuálního či domácího násilí? Chtěli byste se seznámit s tím, jaká jsou jejich práva v rámci trestního řízení a jak minimalizovat sekundární viktimizaci?

Nově akreditovaný kurz se zabývá problematikou trestního řízení v České republice se zaměřením na práva obětí domácího a sexuálního násilí.

Účastníci se seznámí s tím, jak celý proces trestního řízení vypadá, jak postupují jednotlivé orgány a dozví se také, jaká práva mají lidé, kteří zažili domácí či sexuální násilí. Tyto znalosti pak mohou využít například při práci s takovými klienty. Absolventi kurzu se naučí, jakým způsobem podat trestní oznámení a znají práva a povinnosti účastníků řízení. Získají také dost znalostí k tomu, aby dokázali určit, zda klientovi náleží postavení zvlášť zranitelné oběti, a umí využít práva oběti tak, aby byla minimalizována sekundární viktimizace.

Hlavní lektor:

  • Mgr. Kateřina Mužíková - advokátní koncipientka, která se dlouhodobě věnuje pomoci obětem domácího násilí a sexuálního násilí

Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod., s hodinovou pauzou na oběd)

Cena: 1690 Kč/osoba

Každý z účastníků obdrží po skončení kurzu osvědčení o asbolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je účast na celé délce kurzu.

Místo konání: on-line prostřednictvím aplikace ZOOM