Vzdělávání | proFem

Odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem

Eva Michálková

Odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem

Název kurzu: Problematika odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem pro poskytovatele sociálních služeb

Obsah: Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí sociálních pracovníků odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem. Z hlediska právních norem se budou účastníci kurzu zabývat zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a jejich výkladem. Účastníci kurzu se dozvědí, jaké možnosti mají jejich klienti při získání náhrady škody v trestním i případném navazujícím občanském řízení. V kurzu se budou zabývat lhůtami i stádii trestního řízení, v jakých je potřeba právo klientů na náhradu škody uplatnit. Velký důraz bude kladen na stanovení výše náhrady škody, která s platností nového občanského zákoníku doznala zásadních změn. Část kurzu bude věnována postupu při získání peněžité pomoci od státu dle zákona o obětech trestných činů.    

Lektor / lektorka: 

  • Mgr. David Oplatek - advokát, 6 let praxe v oblasti práce s oběťmi domácího a sexuálního násilí.
  • Mgr. Veronika Ježková - od roku 2007 působí jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Působí také jako ředitelka organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí.

Termín:

Cena: 1590 Kč

Místo konání: V Luhu 6, Praha 4

Přihlášení: