Vzdělávání | Profem

Domácí násilí

Barbora Báštěcká

16.03.2023

Domácí násilí

Termín:   pondělí 24. 4. 2023

Přihlášení:  Online formulář - přihláška na kurz

Název kurzu: Domácí násilí

Akreditace: akreditovaný vzdělávací program MPSV

Obsah: Kurz je zaměřen na předání zásadních informací o problematice domácího násilí potřebných k práci s oběťmi domácího násilí v relevantních institucích a organizacích. Účastníci kurzu budou seznámeni se základní terminologií k dané problematice, včetně vymezení pojmů domácí násilí, oběť, pachatel, děti – svědci/oběti domácího násilí mezi rodiči. Kurz se rovněž věnuje mýtům a stereotypům, jimiž je problematika domácího násilí opředena, a které mají negativní dopad na oběti především v otázkách vyhledání pomoci. Důležitou součástí kurzu je přehled dopadů násilí v rodině na děti v různých věkových kategoriích. Účastníci kurzu dále získají informace o pracovních postupech vhodných pro intervence poskytované obětem domácího násilí. V neposlední řadě se kurz věnuje i preventivním a ochranným opatřením ve prospěch obětí domácího násilí.

Hlavní lektorka: 

  • PhDr. Dana Pokorná - Problematice domácího násilí se věnuje 15 let, v organizaci proFem pracuje jako vedoucí sociálních služeb, přednáší problematiku domácího násilí na FF UK v rámci celoživotního vzdělávání a rovněž od roku 2012 provozuje soukromé psychoteraputické poradenství.

Další lektorka:

  • Mgr. Tereza Piknová, Dis. - Profesně se věnuje poskytování poradenství obětem domácího a sexuálního násilí již od roku 2015. 

Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod., s hodinovou pauzou na oběd)

Cena: 2490 Kč/osoba

V ceně kurzu jsou zahrnuty nápoje a tištěné materiály. Každý z účastníků obdrží po skončení kurzu osvědčení o asbolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je účast na celé délce kurzu.

Místo konání: V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4 - Nusle