Výzkumy

Zde naleznete přehled námi realizovaných výzkumů a jejich hlavních výstupů.

Sběr dat a realizaci výzkumů v oblasti domácího a sexuálního násilí považujeme za klíčové jak pro hlubší pochopení povahy této problematiky a toho, koho a jak se domácí a sexuální násilí dotýká a jaké jsou jeho dopady, tak ke zjištění, jaká aktuální témata jsou v souvislosti s domácím či sexuálním násilím důležitá nebo jaké výzvy před námi v této oblasti stojí.


Násilí ve vztazích očima teenagerů

Magdalena Špačková, Hana Maříková: Násilí ve vztazích očima teenagerů (2014) | více...