Výzkumy | Profem

Výzkumy

Víte, kolik dospívajících a mladých lidí v Česku zažívá partnerské násilí? Nebo kolik stojí zdravotní péče poskytnutá obětem domácího násilí? Na tyto a další otázky jsme se ptali také - zjistěte konkrétní informace z výzkumů, které jsme realizovali.


Analýza: sekundární viktimizace, rozpory a stereotypy v rozsudcích

Zlehčování násilí, popírání jeho negativních dopadů na psychiku obětí, obviňování obětí,… | více...

Proč oběti sexuálního násilí nevyhledávají odbornou pomoc?

proFem, MindBridge: Proč oběti sexuálního násilí nevyhledávají odbornou pomoc? (2022) | více...

Odškodňování obětí násilí na ženách

P. Presserová, M. Houžvová, V. Ježková, N. Šimkovská, A. Mezerová, D. Klézlová, K.… | více...

Bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí

Blanka Nyklová (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), Eva Michálková (proFem), Mgr. Naďa… | více...

Sexuální násilí a sexuální obtěžování: reprezentativní výzkum 2021

proFem, MindBridge: Zkušenost obyvatel ČR se sexuálním násilím a sexuálním obtěžováním… | více...

Jen ano je ano - přehled vhodné rozhodovací praxe

Veronika Ježková: Jen ano je ano - přehled vhodné rozhodovací praxe soudů v případě… | více...

Partnerské násilí dospívajících a mladých

proFem, MindBridge: Partnerské násilí dospívajících a mladých (2019) | více...

Jen ano je ano

Veronika Ježková: Jen ano je ano - trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy… | více...