Název Cena/ks Počet
Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví 10,- Kč ks
Domácí násilí z pohledu žen a dětí 249,- Kč ks

Způsob platby a převzetí:


Adresa dodání a kontaktní údaje:

Název organizace
Jméno a příjmení  
Ulice
PSČ
Město
Telefon  
E-mail  
DIČ
Poznámka

Tučně označená pole jsou povinná.


Jen ano je ano

Eva Michálková

Jen ano je ano

Veronika Ježková: Jen ano je ano - trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy (2017)

Analýza přináší informace jak o trestech, které soudy za znásilnění udělují, tak data o pachatelích, obětech a jejich vzájemných vztazích. Práce, jejíž vznik podpořil Úřad vlády České republiky, přináší další argumenty k boření mýtů o sexuálním násilí. Navzdory stále hojně rozšířeným představám o znásilnění jako o nočním přepadení v parku deviantním násilníkem, tři čtvrtiny obětí pachatele zná. Velmi často je to partner nebo bývalý partner. U analyzovaných rozsudků to byl také v 10% otec oběti a v 11% děd. V 90% případů pachatel netrpěl žádnou sexuální deviací. Dále můžeme konstatovat, že stoupá sexuální kriminalita mladistvých, ale významné procento pachatelů tvoří též osoby ve vyšším věku. Téměř polovina uložených trestů je podmíněně odložena.  

Výsledky analýzy mají sloužit jako silný argumentační materiál, který povede k legislativním změnám, především k redefinici trestného činu znásilnění tak, aby byl v souladu s Istanbulskou úmluvou.

Publikaci si můžete stáhnout zdarma zde.