Publikace | Profem

Ekonomické dopady domácího násilí na zdraví

Ekonomické dopady domácího násilí na zdraví

Petra Hokr Miholová, Jitka Ondrušková a David Dohnal: Ekonomické dopady domácího násilí na zdraví (2016)

Studie "Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví" představuje výsledky rozsáhlého reprezentativního výzkumu zaměřeného zejména na zjištění výdajů ze státního rozpočtu na zdravotní péči, kterou musely oběti vyhledat v důsledku prožitého domácího násilí a přináší tak silné argumenty směřující k podpoře důslednější prevence domácího násilí. Studie zároveň poukazuje na to, že následkem domácího násilí je řada závažných zdravotních problémů, se kterými se oběti často musí potýkat po celý zbytek života. Formou doporučení pak studie nabízí možné kroky vedoucí k potírání domácího násilí, které lze v oblasti zdravotnictví realizovat.

Cena publikace je 10 Kč.