Název Cena/ks Počet
Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví 10,- Kč ks
Domácí násilí z pohledu žen a dětí 249,- Kč ks

Způsob platby a převzetí:


Adresa dodání a kontaktní údaje:

Název organizace
Jméno a příjmení  
Ulice
PSČ
Město
Telefon  
E-mail  
DIČ
Poznámka

Tučně označená pole jsou povinná.


Bílá místa české legislativy

Eva Michálková

Bílá místa české legislativy

Veronika Ježková: Bílá místa české legislativy (2016)

Je nepochybné, že za dobu působení organizace proFem, o. p. s., (od roku 1993) udělala Česká republika velký pokrok, co se týče řešení patologického jevu násilí na ženách, včetně domácího a sexuálního násilí. Stále však platí, že právní úprava domácího násilí, ale i násilí na ženách vůbec, je roztříštěna do několika zákonů, není komplexní, resp. působí zmateně a nejednotně.

Studie přináší nejen aplikační poznatky z praxe, ale i analýzu některých významných institutů, které lze při řešení problematiky násilí na ženách a jejích fatálních důsledků i prevenci užít,

Publikaci si můžete stáhnout zdarma zde.