Sexualizované násilí - výskyt, dopady a náklady na zdravotní péči

2,3 mld. Kč ročně je vynaloženo z veřejného zdravotního pojištění na léčbu dopadů sexualizovaného násilí. Vyplývá to z našeho nového výzkumu realizovaného ve spolupráci s agenturou MindBridge Consulting a.s.

Obsah

Výskyt sexualizovaného násilí

Dle výzkumu se s nějakou formou sexualizovaného násilí setkalo 58 % žen.

Konkrétně se znásilněním se setkala každá pátá žena (20 %).

Dopady sexualizovaného násilí

V případě znásilnění (zažitého kdykoliv v průběhu života) uvedlo 76 % respondentek nějaké dopady na své psychické nebo fyzické zdraví, vztahy, studium, práci, či dokonce život ohrožující dopady. Konkrétně pak:

  • 62 % další psychické a související následky,
  • 44 % sociální následky,
  • 39 % chronická onemocnění (30 % psychická chronická onemocnění a 23 % fyzická chronická onemocnění),
  • 20 % dopady na reprodukční zdraví,
  • 12 % na životě ohrožující následky.

Z výzkumu také vyplynulo, že násilí prožité před 15. rokem života mívá na oběti a přeživší hlubší dopady. U znásilnění, které respondentky zažily, když jim ještě nebylo 15 let, téměř všechny uvedly, že to mělo negativní dopady na jejich život (93 % respondentek). Konkrétně pak:

  • 78 % psychické následky,
  • 62 % chronická onemocnění,
  • 58 % sociální následky,
  • 33 % dopady na reprodukční zdraví a
  • 28 % dokonce uvedlo na životě ohrožující následky.

Oproti rozšířené představě o fyzických zraněních, výzkum ukázal, že je mělo pouze 5 % respondentek, které zažily znásilnění v průběhu života a 8 % těch, které ho zažily ve věku do 15 let.

Zdravotní péče a léčba dopadů sexualizovaného násilí

Ve výzkumu jsme se také zaměřili na oblast léčby zdravotních dopadů sexualizovaného násilí: chronických onemocnění, dopadů na reprodukční zdraví, zranění, i psychických následků.

Ročně tuto léčbu vyhledá přibližně 123 550 žen. Roční náklady z veřejného zdravotního pojištění na tuto léčbu činí 2,3 mld. Kč.

Tato částka nezahrnuje vlastní výdaje obětí jako je úhrada léčiv nebo péče nad rámec zdravotního pojištění. Největší část, přes 1,7 miliardy Kč, představují náklady na léčbu psychických následků.

Z výzkumu také vyplynulo, že 32 % žen nevyhledalo lékařskou pomoc, i když ji v důsledku prožitého násilí potřebovaly. 

Více informací z výzkumu


Norway_grants@2x.pngVýzkum byl realizován v rámci projektu Rozvoj Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí, který je podpořen z Fondů Norska 2014–2021.

Tištěná verze

Rádi vám zašleme publikaci v tištěné podobě za cenu poštovného.

administrativa@profem.cz

© 1994-2024 proFem | Redakce FenomioFlow