Projekt November

20.05.2016

Projekt November

V rámci studijní cesty týmu proFem, kterou podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, do norského Osla, nám byl představen inovativní projekt November. Projekt realizuje norská policie za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti, je realizován od ledna letošního roku po dobu 3 let. Jeho hlavní myšlenkou je zajištění komplexní pomoci zejména obětem trestných činů.

Cílem projektu je tedy vytvoření spolupráce a koordinace služeb pro oběť domácího násilí, se zaměřením na ochranu, stabilizaci a ukončení spirály násilného vztahu. Usiluje o zefektivnění poskytnutí pomoci, vše se děje hned a pomoc je koordinována. Jedná se o pilotní projekt, pracují zde vyšetřovatelé, kteří jsou proškoleni v oblasti domácího násilí, vyhodnocování rizik, bezpečnosti. Pracovníci společně s obětí spolupracují se sociálními pracovnicemi a psychology. Při práci s oběťmi usilují o citlivou péči, chtějí mít pro oběti vše při ruce, aby nemuseli docházet za psychologem apod., naopak příslušní pracovníci a pracovnice poskytují služby obětem přímo na stanici, ve speciálně vyhrazených prostorech.

Z 15 okrsků v Oslu, poskytuje toto středisko služby ve 4. V každém okrsku mají kontaktní osobu, která s tímto centrem komunikuje a zajišťuje interdisciplinární spolupráci, specializuje se na oblast domácího násilí. Každé ráno probíhá schůzka vyšetřovatelů s psychologem, sociálním pracovníkem, státním zástupcem a společně diskutují nad jednotlivými případy. Umožňuje jim to získat různé náhledy na konkrétní případ a společně se domluvit na strategii, jak budou dále postupovat.

A jak v praxi vypadá projekt November? Pokud se oběť domácího násilí obrátí na policii v souvislosti s domácím násilí, policie informuje oddělení November, kde s obětí zahájí spolupráci. Bude jí poskytnuta krizová intervence, psychická podpora, dojde k výslechu. Dále přijde sociální pracovnice, která oběť provází dalšími kroky, společně vyhodnocují rizika a připravují bezpečnostní plán, snaží se zajistit vše, co oběť v danou chvíli potřebuje. Vše bude poskytnuto na půdě policejní stanice, v prostorách, které jsou velice vřelé a je z nich cítit přátelský atmosféra. Prostory reagují na potřeby traumatizovaných lidí, působí uklidňujícím dojmem, všude je kousek přírody (ať již v podobě květin, nebo tapet s motivem přírody).

Dále jsme diskutovali konkrétní případy, které v rámci projektu November řeší, od začátku roku mají již 40 případů. V rámci pomoci využívají bezpečnostní alarm, který dostane oběť, pokud dojde k výjezdu policie. Tím může policii diskrétně zavolat, pokud se cítí v ohrožení. Dále využívají tzv. domácího vězení, kdy násilná osoba dostane náramek, který detekuje její polohu, dostane zákaz pohybovat se v nějaké oblasti, kde se oběť vyskytuje. Stejně tak oběť může být v rámci mobilní aplikace informována, kde se násilná osoba pohybuje. Policisté se pravidelně vzdělávají, mají například větší znalost o psychickém násilí a dokáží ho včas rozpoznat. Již v rámci odborného vzdělávání policistů se klade důraz na oblast domácího násilí.

Z návštěvy jsme měli velice dobrý dojem, věříme, že se tento pilotní projekt v praxi osvědčí a v budoucnu bude fungovat po celém Norsku. Projekt je pro nás velkou inspirací a ukazuje, jak je důležité, věnovat v trestním řízení poškozeným náležitou péči.