Průzkum o domácím násilí v ČR 2012

25.04.2012

Průzkum o domácím násilí v ČR 2012

3000 žen starších 18 let bylo dotázáno v reprezentativním průzkumu, který si zadala organizace proFem, aby odborné i laické veřejnosti přinesla aktuální informace o výskytu a dopadech domácích násilí v České republice.


Aktuální data z průzkumu říkají, že minimálně 40 %, tj. 1 780 000 žen se v průběhu svého života stalo obětí domácího násilí. V posledním roce se obětí domácího násilí stalo 11%, tj. 490 000 žen.
Nejčastěji se v případě domácího násilí jedná o chování partnera, které spojuje fyzické napadení a sexuální násilí s opakovaným ponižováním, pronásledováním, zasahováním do osobního majetku a jeho ničením.
O domácím násilí se z úst obětí nejčastěji dozvídají blízcí a známí, kterým se svěřuje většina 63 % obětí. 26 % obětí o domácím násilí s nikým nehovoří.
Oficiální dostupné statistiky policie a soudů zachycují pouze velmi malou část domácího násilí, protože policie je podle výsledků průzkumu volána pouze k 20 % případů a před soudem skončí asi 3 % všech případů domácího násilí.
Domácí násilí má závažné zdravotní následky. 57 % obětí domácího násilí v průzkumu uvedlo, že poslední incident u nich skončil fyzickým zraněním nebo vážnými psychickými problémy.
Prevence a následná péče jsou oblasti, kde je stále hodně co zlepšovat. 55 % žen považuje adekvátní péči o oběti domácího násilí za nedostatečnou a prevenci vnímá jako neuspokojivou 69 % žen.
Průzkum realizovala agentura NMS Market Research s využitím on-line dotazování.

Naďa Růžková