Materiály z konference

11.10.2012

Materiály z konference "Kolik stojí domácí násilí?"

Kolik stojí domácí násilí? Dovolujeme si předložit veřejnosti studii s názvem „Kolik stojí Českou republiku domácí násilí". Výskyt tohoto závažného společenského problému má kromě mnoha jiných negativ i obsáhlé dopady na státní finance.

...Vyjma objektivně vyčíslitelných nákladů na potírání domácího násilí a pomoc obětem domácího násilí je sem nutné také zahrnout trvalá poškození psychického a fyzického zdraví obětí, která se projevují ještě dlouho po ukončení násilí a která jdou jen velmi těžko vyčíslit. V naší studii jsme je nazvaly „Cena za lidské emoce" a na jejím zpracování se podílely přímo ženy - oběti domácího násilí. Studie klade důraz na větší prevenci a ochranu obětí, minimalizaci státních finančních nákladů a frekventovanější diskusi s jasnými výstupy o komplexnosti řešení problematiky domácího násilí.
Cílem studie je podpořit záměr vlády ČR, která si v Národním akčním plánu prevence domácího násilí na léta 2011-2014, mimo jiné, stanovila úkol vyhotovit analýzu k ekonomickým dopadům domácího násilí. Až dosud však nebyla zpracována. Domácí násilí je nedílnou součástí problematiky násilí na ženách dle deklarace v mezinárodní Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Úmluva CETS č. 210 přijatá výborem ministrů členských států Rady Evropy 7. dubna 2011 v Istanbulu), včetně stále přetrvávajícího genderového podmínění uvedeného problému. Plné znění této deklarace je bez výhrad akceptováno všemi neziskovými organizacemi, které jsou sdružené v koalici Women Against Violence in Europe (WAVE). Tuto deklaraci také zcela akceptuje naše organizace, která je v koalici rovněž členkou.

Úvodní slovo
JITKA POLÁKOVÁ, ředitelka profem, o. p. s.

Celou studii si můžete přečíst zde.

V anglickém jazyce zde

2.10. 2012 proběhla mezinárodní konference "Kolik stojí domácí násilí? Aneb ekonomické dopady domácího násilí na státní rozpočet". Cílem setkání bylo představení naší pilotní studie, která se snažila vyčíslit ekonomické dopady fenoménu domácího násilí a zdůraznit tím potřebnost prevence v této oblasti. Konference se zúčastnilo téměř 80 posluchačů z řad odborníků a médií, o čemž svědčí i množství novinových článků, které v této době vychází. Na konferenci přednesli své příspěvky Jitka Poláková, výkonná ředitelka proFem, Mgr. Kamil Kunc, spoluautor studie, Lisa Brush PhD., významná socioložka, která přednáší na univerzitě v Pittsburghu a Dr. Evelyn Dawid, autorka rakouské ekonomické studie. Materiály prezentované na konferenci můžete shlédnout níže.

RNDr. Luděk Niedermayer, bývalý víceguvernér České národní banky, napsal vlastní komentář k ekonomické studii. Jeho komentář si můžete přečíst _zde.
Materiály prezentované na konferenci jsou ke stažení zde:

Mgr. Kamil Kunc - představení výsledků studie

Dr. Evelyn Dawid - představení výsledků rakouské studie

Lisa Brush PhD. - vyčíslení nákladů násilí na ženách

Tiskova zprava

Napsali o nás:
Webový server Měšec
Česká levicový deník Haló noviny
Internetový portál Novinky.cz
Zprávy tiscali.cz
Týden
Parlamentní listy

Media fax.cz

Poslechněte si:

Rozhovor v českém rozhlasu

 

proFem