Studie ekonomických dopadů domácího násilí

Studie ekonomických dopadů domácího násilí na společnost

Díky podpoře americké nadace Vital Voices a společnosti AVON v České republice jsme zahájili práce na studii ekonomických dopadů domácího násilí v České republice a plánujeme, že závěrečná zpráva z projektu bude hotova v polovině roku 2012. Studie se inspiruje zejména prací rakouského Institut für Konflikt Forschung z roku 2006 a vychází z rozsáhlé zprávy o nákladech domácího násilí, které zpracovala britská Women&Equality Unit v roce 2004. Studie v České republice bude založena především na dostupných statistikách Ministerstva vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. Pro přesnější odhad počtu a rozsahu případů domácího násilí bude v lednu 2012 proveden sociologický průzkum na reprezentativním vzorku 3000 žen.


Ekonomické dopady DN v médiích

Ve středu 1. 6 . 2016 proběhla konference na téma "Ekonomické dopady domácího násilí ve… | více...

proFem na konferenci v Senátu

21.05.2013
V úterý 21. 5. 2013 se konala konference na téma „Je Česká republika civilizovaná země z… | více...

Studie ekonomické dopady domácího násilí v ČR

23.01.2013
Dovolujeme si předložit veřejnosti studii s názvem „Kolik stojí Českou republiku domácí… | více...

Materiály z konference "Kolik stojí domácí násilí?"

11.10.2012
Kolik stojí domácí násilí? Dovolujeme si předložit veřejnosti studii s názvem „Kolik stojí… | více...

Mezinárodní konference

04.10.2012
Kolik stojí domácí násilí? 2. 10. 2012 proběhla mezinárodní konference "Kolik stojí domácí… | více...

Pozvánka na přednášku L.Brush

26.09.2012
Srdečně Vás zveme na přednášku Lisy D.Brush z Pittsburghu v rámci sociologických večerů… | více...

Pozvánka na mezinárodní konferenci

19.09.2012
předseda Senátu MILAN ŠTĚCH a proFem, o.p.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci na téma… | více...

Průzkum o domácím násilí v ČR 2012

25.04.2012
3000 žen starších 18 let bylo dotázáno v reprezentativním průzkumu, který si zadala… | více...