Tisková konference ke dni chudoby

15.10.2012

Tisková konference ke dni chudoby

Dnes 15. 10. 2012 proběhla tisková konference k příležitosti „Mezinárodního dne za vymýcení chudoby". V Týnské literární kavárně se sešli odborníci a odbornice, kteří pracují v oblasti lidských práv a domácího násilí a diskutovali nad tématem "Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí"

Setkání proběhlo ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze. ProFem spolupracovala s organizacemi sdruženými v Koordoně, aby identifikovala faktory, které zvyšují riziko propadu žen a jejich dětí, obětí domácího násilí, do chudoby. Identifikace problémů se zaměřila na oblasti: zdraví, vzdělání, bydlení, rozvod a rozchod, psychosociální podpora poradenství a právní pomoc. Chudobou nejsou postiženy jen matky, oběti domácího násilí, ale také děti, které jsou postiženy formou psychické deprivace. Dochází k materiální nouzi a marginálnímu sociálnímu postavení rodiny. Nízký příjem, nezaměstnanost či nemocnost vysilují matku natolik, že na potřeby svých dětí mlže jen těžko dostatečně reagovat.

Právě proto jsme realizovali tento projekt, jehož cílem je definovat doporučení pro prevenci těchto rizikových faktorů. Konečné výsledky setkání budou zveřejněny na našich webových stránkách www.profem.cz od 15. 12. 2012.

Tiskové prohlášení ke stažení zde.