Právní projekt AdvoCats for Women | proFem

Výstupy z debaty - Důkazní prostředky v případech sexuálního násilí

Kateřina Kovářová

28.11.2016

Výstupy z debaty - Důkazní prostředky v případech sexuálního násilí

U příležitosti 25.listopadu - Mezinárodní den proti násilí na ženách jsme pořádali debatu se zástupci především z řad policie na téma důkazních prostředků v případech sexuálního násilí.

Závěry a základní problematické okruhy diskutované se zástupci Policie ČR, státními zástupci, zástupci resortu Ministerstva vnitra, advokátů a NNO:

1) evidujeme fatální nedostatek psychiatrů jako znalců pro vypracovávání znaleckých posudků pro účely trestního řízení, obzvláště v oblasti dětské psychiatrie

2) registrujeme alarmující nedostatek odborníků lékařů v oboru dětská gynekologie, proktologie, dané je významné s aktuálně narůstajícím počtem trestných činů páchaných na dětech

3) doporučujeme spolupracovat a působit na resort Ministerstva spravedlnosti ČR a aktivně se účastnit připomínkového řízení ohledně připravovaného zákona o znalcích

4) podporujeme spolupráci Policie ČR a jejich smluvní vztahy s nemocnicemi ohledně práce s obětí, práce s dětskou obětí, metodikou psaní lékařských zpráv aby byly kvalitním podkladem pro trestní řízení, způsobu vyšetření takovýchto pacientů

5) považujeme za nutné nadále pokračovat a rozvíjet edukaci zdravotnického personálu ve výše uvedených otázkách

6) považujeme za významné podporovat změnu penalizace za spáchání sexuálních deliktů (vyšší tresty, resp. dolní hranice)

7) je nutné více mluvit a otevřít debatu o nové formě týrání dětí rodiči v důsledku probíhajícího i ukončeného rozvodového řízení (neustálé vyšetřování znalci, nahrávání dětí, atd.), fenomén zneužívání trestních řízení rozvádějícími se rodiči

8) je důležitá podpora osvětové a preventivní činnosti v tématu domácí a sexuální násilí s důrazným akcentem na následky zneužívání trestního i soudního řízení, následky křivého obvinění a křivé výpovědi, najít vhodnou a účinnou formu

9) apelujeme na soudce, aby zajišťovali zachovávání pravidel slušného chování a etiky ve vztahu k obětem v rámci řízení

10) apelujeme na nutnost dalšího a kontinuálního vzdělávání soudců v oblastech problematiky sexuálního násilí na všech typech obětí, psychologické minimum tak, jako je tomu u zástupců Policie ČR a státních zástupců  

Mgr. Veronika Ježková

vedoucí právnička proFem